zamknij

Ecol Sp. z o.o.

PHU Ecol Sp. z o.o.
PHU "Ecol" Sp. z o.o. to firma funkcjonująca od 10 lat. Podstawową domeną działalności przedsiębiorstwa jest serwis remontowo - smarowniczy związany z ofertą usługowo - handlową, a w szczególności:
  • monitoring oraz diagnostykę układów olejowych i olejów smarowych w eksploatacji,
  • nadzór eksploatacyjny układów olejowych,
  • dobór i dostawę środków smarowych, urządzeń filtracyjnych, pielęgnacyjnych oraz kontrolno-pomiarowych,
  • dobór i dostawę materiałów do zapobiegania i usuwania skażeń produktami chemicznymi i ropopochodnymi,
  • kompleksowe wymiany olejów w maszynach, urządzeniach energetycznych oraz we wszelkiego rodzaju maszynach i urządzeniach w przemyśle ciężkim,
  • profilaktykę smarowniczą w energetyce,
  • filtrację olejów ( przygotowanie, pielęgnacja i oczyszczanie olejów smarowych) przed napełnieniem do instalacji smarowniczych urządzeń oraz w trakcie eksploatacji maszyn i urządzeń,
  • hydrodynamiczne czyszczenie i płukanie układów olejowych,
  • czyszczenie obrotowych podgrzewaczy powietrza kotłów parowych,
  • konserwację i zabezpieczenie przed korozją urządzeń przemysłowych za pomocą środków przyjaznych dla środowiska, niepalnych i nietoksycznych.

Firma "Ecol" jest regionalnym dystrybutorem olejów smarowych Rafinerii Gdańskiej S.A. z wyłącznością na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Posiada również wyłączność na dystrybucję olejów turbinowych Rafinerii Gdańskiej S.A. z nadzorem eksploatacyjnym dla energetyki zawodowej i przemysłowej na terenie całej Polski.

Adres:
ul. Podmiejska 71
44-207 Rybnik
tel. (32) 7391830, faks (32) 7391829
e-mail: ecol@ecol.com.pl
www.ecol.com.pl

powrót