zamknij

OGŁOSZENIA: Nauka

ENGLISH - Direct Method/Conversation ! FREE 1st lesson !

 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą ▾

Konwersacje przy użyciu Metody Bezpośredniej, która umożliwia szybkie i bardziej efektywne opanowanie języka.

Podczas nauki Metodą Bezpośrednią wykorzystywane są partie mózgu odpowiedzialne za podświadome uczenie się dzięki czemu słuchacz zaczyna myśleć bezpośrednio po angielsku.

Wiele osób uczących się języków obcych obawia się mówić. W Metodzie Bezpośredniej opartej w większości na komunikacji werbalnej (95% lekcji), uczeń zmuszony jest do mówienia, w konsekwencji czego szybko pokonuje swój lęk i nieśmiałość.

Typowe techniki używane w metodzie bezpośredniej to: łańcuch pytań i odpowiedzi, powtarzanie, przekształcanie zdań, zabawy gramatyczne. Aby uczniowie mogli zrozumieć materiał, zwykle posługujemy się obrazkami, gestami czy mimiką. Nowopoznane słowa i zwroty uczniowie wykorzystują następnie w rozmowie z lektorem. Gramatyka odgrywa minimalną rolę.
Najważniejsza jest swoboda wypowiedzi, słownictwo i poprawna wymowa.

Nauka języka przy pomocy tej metody jest szybsza i bardziej efektywna dzięki regularnym powtórkom materiału. Dzięki częstym wypowiedziom słuchacz bardzo szybko przyswaja dużą ilość nowych słów w krótkim czasie.

Korzystamy z nowoczesnych podręczników wydawnictwa Direct Language Lab - dla naszych słuchaczy dodatkowo bezpłatny kurs na platformie e-learningowej !


Zapisy: tel. 507 557 473 lub biuro@royal-angielski.pl

Darmowa lekcja próbna !

Lekcje odbywają się w RYBNIKU, ul. Mikołowska 18.
Kontakt z ogłoszeniodawcą

royalacademy