zamknij

OGŁOSZENIA: Praca - Dam pracę

Kierowca w transporcie międzynarodowym kat. C+E

 

Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą ▾

Firma PTS PAMTRANS zatrudni kierowcę w transporcie międzynarodowym, kat. C+E.


Wymagania:
- prawo jazdy kat. C+E,
- aktualne badania lekarskie i psychologiczne,
- karta kierowcy,
- zaświadczenie o niekaralności,
- świadectwo kwalifikacji zawodowej,
- doświadczenie w transporcie międzynarodowym,
- umiejętność odpowiedniego organizowania i wykorzystywania czasów pracy,
- motywacja do pracy oraz dyspozycyjność.


Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,
- terminowe wynagrodzenie + diety wypłacane na bieżąco,
- stałe, powtarzające się trasy,
- wyjazdy do krajów UE - Niemcy, Francja, Szwecja, Czechy,
- ciągnik przypisany do danego kierowcy,
- służbowy telefon,
- możliwość rozwoju zawodowego oraz długotrwałej współpracy,
- pełną obsługę serwisową samochodu przez wewnętrzny serwis,
- strzeżony parking na terenie siedziby firmy,
- możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
- pracę w miłej i przyjaznej atmosferze.


Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą formularza lub kontakt telefoniczny pod numerem 32 42 24 063, 32 42 24 837.

Treść zgody :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb aktualnych i przyszłych rekrutacji organizowanych przez PTS PAMTRANS Henryk Krzyżanowski z siedzibą w Rybniku, ul. Przemysłowa 13, NIP : 642 040 25 01 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PTS PAMTRANS Henryk Krzyżanowski,
* odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej, osoby upoważnione oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia,
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji organizowanych przez administratora stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie danych niewymaganych przepisami prawa, jeżeli kandydat takie dane udostępni), b (czynności zmierzające do zawarcia umowy) i c (w wykonaniu obowiązków wynikającym min. z Kodeksu pracy) RODO,
* Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, po tym czasie dane zostaną usunięte, chyba, że pozyskano zgodę na przechowywanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji,
* posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
* ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
* podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa (m.in. Kodeks pracy), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Kontakt z ogłoszeniodawcą

PTS PAMTRANS

TEL. 32 42 24 063