zamknij

Wiadomości

Co Powiat może zaoferować pielęgniarkom i pielęgniarzom?

2021-07-05, Autor: ab

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo na rok akademicki 2021/2022, którzy podejmą pracę w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Wnioski można składać do 20 września.

 

Reklama

Stypendium może być przyznane jeżeli osoba ubiegająca się o stypendium spełnia łącznie następujące kryteria:

a) jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,

b) nie powtarza roku, na który złożyła wniosek o przyznanie stypendium,

c) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,

d) zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Do wniosku należy załączyć:

a) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,

b) oświadczenie studenta, że nie powtarza roku, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium,

c) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,

d) zobowiązanie studenta do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Wniosek sporządzony zgodnie z określonym wzorem wraz z załącznikami należy składać w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim (44-300 Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 2 lub ul. Pszowska 92a) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim) w terminie do 20 września 2021 r. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „Wniosek o przyznanie stypendium. Nie otwierać.”.

Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane.

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego przyznaje stypendium w terminie do 14 dni od zakończenia naboru wniosków. Wysokość stypendium wynosi 1 000,00 złotych brutto miesięcznie. Studenci o przyznaniu stypendium zostaną poinformowani pisemnie.

Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów w okresie od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim – numer telefonu: 32 453 99 74.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 2

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.