zamknij

Wiadomości

Dziś Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W powiecie funkcjonuje ponad 150 rodzin zastępczych

2023-05-30, Autor: KB

30 maja to Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W powiecie wodzisławskim funkcjonują 163 rodziny zastępcze. Pod ich pieczą jest 302 dzieci. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie wodzisławskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.

Reklama

W powiecie wodzisławskim funkcjonują aktualnei 163 rodziny zastępcze. Pod ich opieką jest ponad 300 dzieci.

Do rodziny zastępczej trafiają dzieci, których rodzice nie żyją bądź znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom. Wówczas dzieci trafiają pod opiekę innych dorosłych, czyli rodzin zastępczych, które zapewniają im schronienie, poczucie bezpieczeństwa tak aby dziecko czuło się ważne i kochane. Rodzina zastępcza jest to tymczasowa forma opieki nad dzieckiem, które w finale może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub usamodzielnić się. Zadaniem rodzin zastępczej jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, a także utrzymywania kontaktów z rodzicami biologicznymi.

Rodzaje rodzin zastępczych:

Rodzina zastępcza może być spokrewniona – są to najbliżsi krewni dziecka -dziadkowie lub rodzeństwo dziecka;
Natomiast rodzina zastępcza niezawodowa - jest to dalsza rodzina dziecka np. wujostwo, rodzice chrzestni jak i niespokrewnione z dzieckiem rodziny.

Rodziny zastępcze zawodowe – niespokrewnione z dzieckiem, które dzielą się na:

 • pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobytokresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka.
 • specjalistyczne – w których  umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki i pielęgnacji.
 • Rodzinne domy dziecka – w których umieszczonych może być, w tym samym czasie nie więcej niż 8 wychowanków.

Kto może zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone parą małżeńskim, jak i osobą samotnym , które m.in.:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem, co potwierdza zaświadczenie lekarskie,
 • uzyskają opinię psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • mieszkają na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci na rodzinę zastępczą niezawodowa oraz rodzinę zastępczą zawodową muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną i szkolenie na rodzinę zastępczą.

Rodzinie zastępczej na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Od dnia 1 czerwca 2021 roku na każde umieszczone dziecko, wysokość świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka ulega zwiększeniu i wynosi:

 • 746,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1.131,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w niezawodowej, zawodowej rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.

Na dziecko przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 227,00 zł miesięcznie.

Fakultatywnie można m.in. przyznać:

 • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.
 • świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych - jednorazowo

----

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest obchodzony 30 maja każdego roku. To święto ma na celu uhonorowanie i docenienie rodziców zastępczych, którzy pełnią ważną rolę w życiu dzieci, które nie mogą mieszkać z własnymi rodzinami.

Rodzicielstwo zastępcze odnosi się do sytuacji, w której dorośli decydują się przyjąć do swojego domu i rodziny dziecko, które jest pozbawione opieki rodziców biologicznych z powodu różnych powodów, takich jak nadużycie, zaniedbanie lub inna forma niedostatecznej opieki. Rodzice zastępczy pełnią rolę rodziców, zapewniając dzieciom miłość, wsparcie emocjonalne, bezpieczeństwo i odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest okazją do podziękowania rodzicom zastępczym za ich poświęcenie, oddanie i troskę. To również czas, aby podkreślić wagę i potrzebę zapewnienia odpowiednich systemów wsparcia dla rodziców zastępczych, które pomogą im w pełnieniu tej ważnej roli. Organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, seminaria i kampanie mające na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat rodzicielstwa zastępczego oraz promowanie potrzeby znalezienia domu i rodziny dla dzieci, które tego potrzebują.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego jest ważnym dniem, który ukazuje wagę miłości i troski, jakie rodzice zastępczy wkładają w życie dzieci, a także podkreśla potrzebę wspierania tych rodzajów rodzin i systemów opieki, które pomagają dzieciom w budowaniu lepszej przyszłości.

 

Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 5

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jakie masz plany na wakacje?


Oddanych głosów: 107