zamknij

Wiadomości

Kolejne zmiany w zakresie usuwania drzew - sprawdź

2017-06-13, Autor: mk; źródło: UM Wodzisławia

Wprowadzone zostaną już kolejne w ostatnim czasie zmiany w ustawie o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew. Co nowe przepisy będą oznaczać dla mieszkańców?

Reklama

17 czerwca wejdzie w życie ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew, których obwody pni zmierzone na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekraczają:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Usunięcie drzew, których obwody pni zmierzone na wysokości 5 cm nad ziemią przekraczają powyższe wartości, może nastąpić:

- po dokonaniu wymaganego przepisami zgłoszenia do właściwego organu (prezydenta miasta) - w przypadku usuwania drzew z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- po uzyskaniu stosownego zezwolenia, na obowiązujących dotychczas zasadach – w pozostałych przypadkach.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy (zgłoszenia może dokonać wyłącznie właściciel nieruchomości za zgodą współwłaścicieli),

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte (adres, numer ewidencyjny działki),

- rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji, organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin, z których sporządza się protokół, w celu ustalenia:

- nazwy gatunku drzewa,

- obwodu pnia na wysokości 5 cm (oraz na wysokości 130 cm).

Po dokonaniu oględzin właściwy organ (prezydent miasta) w ciągu 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.

Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w tym terminie.

Prezydent miasta może wnieść sprzeciw w przypadku:

 1. lokalizacji drzewa:

- na terenie wpisanym do rejestru zabytków,

- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- na terenach objętych formami ochrony przyrody,

 1. spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody za pomniki przyrody (na podstawie wytycznych rozporządzenia Ministra Środowiska).

Prezydent miasta wnosi sprzeciw w przypadku:

 1. gdy zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie (po otrzymaniu sprzeciwu właściciel winien wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia);

 2. nieuzupełnienia zgłoszenia (na wezwanie w formie postanowienia – w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia).

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownych oględzin.

Zmieniona ustawa o ochronie przyrody wprowadza dodatkowe kary pieniężne, które wymierza prezydent miasta, w przypadku:

- usunięcia drzewa pomimo sprzeciwu organu (dokonanego po zgłoszeniu) i bez wymaganego zezwolenia;

- usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (14 dni) na wniesienie przez organ ewentualnego sprzeciwu.

Jeżeli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez przedstawiciela właściwego organu właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 8

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (3):
 • ~Piotrek 2017-06-13
  20:15:04

  6 3

  I co z tego, że są nowe przepisy jak już jest łyso?

 • ~francik 2017-06-14
  22:44:18

  4 3

  co teraz bolejecie nad tym że dorodne drzewa znikają ?
  ano dobrze wam tak
  GŁOSOWALIŚCIE NA PIS ?
  TERAZ MACIE TEGO EFEKTY ......

 • ~Józek 2017-06-20
  15:45:22

  0 0

  najwazniejsze ze postkomuniści znikneli z sejmu!!! ANTY SLD!!!!!

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.