zamknij

Wiadomości

Mierzyliśmy pył zawieszony w powiecie wodzisławskim. Jesteście ciekawi, jakie są wyniki?

2017-02-15, Autor: tora, mk

Utarło się, że Wodzisław Śląski i Rybnik są miastami szczególnie dotkniętymi problemem smogu. To przeświadczenie wynikało z oczywistego faktu – znajdują się w nich stacje monitoringu powietrza WIOŚ. Dlatego, jeżeli zanotują rekordowe stężenia smogu, w świat idzie informacja o fatalnym powietrzu w obydwu miastach. Nie wszyscy przyjmowali do siebie informacje, że skoro w Wodzisławiu jest smog, to w sąsiedniej Mszanie czy Pszowie też jest. Nie brakuje nawet osób kwestionujących wiarygodność pomiarów obu stacji dla miast, w których się mieszczą. Podnoszony jest np. argument, że stacja rybnicka zawyża wyniki dla miasta, bo znajduje się w dzielnicy domków, gdzie jest masę pieców węglowych. Postanowiliśmy więc zbadać powietrze w Wodzisławiu Śl., Radlinie, Godowie, Gorzycach, Mszanie, Rydułtowach, Lubomi, Marklowicach i Pszowie i zestawić z wynikami podawanymi przez stacje WIOŚ w Wodzisławiu Śląskim i Rybniku.

 

Reklama

Partnerami akcji pomiaru smogu w powiecie wodzisławskim są:

Ciepłownia Rydułtowy sp. z o.o.  dostawca ciepła sieciowego na terenie miasta Rydułtowy. Firma zapewnia ciągłe, niezawodne i bezpieczne dostawy ciepła na cele grzewcze oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, zachowując zasady zrównoważonego rozwoju, wynikające z jej misji: "Rozwijać się, zadowalając Klientów, nie szkodząc pracownikom i środowisku"

- restauracja TAAKA RYBA z Suminy

499.com.pl - sklep internetowy oferujący kotły "kopciuchy" za milion złotych

CITYMASK – higieniczne półmaski przeciw smogowe i rowerowe jest własnością spółki FILTER-SERVICE polskiego producenta półmasek filtrujących w klasach P1, P2 i P3 dla przemysłu.

- firma Klimosz - jeden z czołowych producentów kotłów żeliwnych oraz kotłów stalowych na paliwo stałe oraz kotłów automatycznych w 5 klasie na eko-groszek, pelet i biomasę.

--------------------------------

Pomiarów dokonywaliśmy wykorzystując pyłomierz Krakowskiego Alarmu Smogowego, udostępniony Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku. Dziękujemy za udostępnienie sprzętu.

Metoda

Jaką metodologię obraliśmy? Badaliśmy powietrze rano i do południa, wiedząc o tym, że sporo pieców jest wówczas rozpalanych. W każdym punkcie pyłomierz pracował 15 minut. Od razu wyniki zestawialiśmy ze wskazaniami z ostatniej godziny na stacjach w Wodzisławiu i Rybniku. Tak się też dobrze złożyło, że we wszystkie trzy dni było niemal bezwietrznie i praktycznie bez opadów (w Pszowie i Marklowicach lekko prószył śnieg). Wiatr i mocne opady na pewno poprawiłyby jakość powietrza, jednak tym samym zakłóciłyby obraz sytuacji.

Radlin

Na pierwszy ogień poszedł Radlin. Pomiarów dokonywaliśmy w poniedziałek 13 lutego przy urzędzie miasta w godz. 8.20 – 8.35. Wartość minimalna wyniosła 90 µg/m sześc., maksymalna – 231 µg/m sześc., a średnia 160 µg/m sześc. (320 proc. normy). Stacja w Wodzisławiu Śl. pokazała 72 µg/m sześc., zaś w Rybniku – 45 µg/m sześc.

Rydułtowy

Zaraz potem jechaliśmy do Rydułtów. Tam mierzyliśmy PM 10 przy urzędzie miasta od godz. 9.05 do 9.20. Wartość minimalna wyniosła 141 µg/m sześc., maksymalna – 179 µg/m sześc., a średnia 161 µg/m sześc. (322 proc.normy). Widać więc, że wskazania były bardziej zrównoważone niż w Radlinie, choć średnia wyszła niemal identyczna. I średnia również znacznie przewyższała wskazania stacji w Wodzisławiu Śl. - gdzie wynik wynosił 86 µg/m sześc. oraz w Rybniku – 48 µg/m sześc.

Pszów

Kolejnym przystankiem był Pszów, gdzie podobnie jak w dwóch wcześniejszych miastach zainstalowaliśmy się obok ratusza. Pomiarów dokonaliśmy w godz. 10.07-10.22. Wartość minimalna wyniosła 119 µg/m sześc., maksymalna – 253 µg/m sześc., a średnia 169 µg/m sześc. (338 proc.). Rozbieżność wyników była podobna, jak w Radlinie, jednak średnia okazała się podobna do Radlina i Rydułtów. Dodajmy, że stacja w Wodzisławiu Śl. pokazała 92 µg/m sześc., a w Rybniku – 50 µg/m sześc.

Lubomia

Ostatnim punktem pomiarowym w poniedziałek była Lubomia, a dokładnie urząd gminy. Pył zawieszony badaliśmy w godz. 11.16 – 11.31. Wartość minimalna wyniosła 123 µg/m sześc., maksymalna – 278 µg/m sześc., a średnia 150 µg/m sześc. (300 proc.). Jak widać, wyniki również są rozbieżne, natomiast średnia wyszła nieco niższa, niż w trzech poprzednich punktach. Wskazania stacji w Wodzisławiu Śl. i Rybniku były takie same, jak podczas pomiarów w Pszowie.

Mszana

We wtorek rozpoczęliśmy od Mszany. Zainstalowaliśmy się przy Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji. Pyłomierz pracował od 8.38 do 8.53. Minimalnie pokazał 165 µg/m sześc., maksymalnie 266 µg/m sześc., a średnio 195 µg/m sześc. (390 proc. normy). Jakość powietrza była więc bardzo zła. Stacja WIOŚ w Wodzisławiu Śl. pokazała wówczas 138 µg/m sześc., a w Rybniku 160 µg/m sześc.

Marklowice

Drugim punktem pomiarowym były Marklowice. Pyłomierz ustawiliśmy obok urzędu gminy. Poziom pyłu PM 10 mierzyliśmy w godz. 9.46-10.01. Wskazania były znacznie gorsze, niż w Mszanie. Wynik minimalny wynosił 206 µg/m sześc., maksymalny 230 µg/m sześc., a średni 216 µg/m sześc. (432 proc. normy). W tym czasie stacja w Wodzisławiu pokazała 175 µg/m sześc., a w Rybniku - 184 µg/m sześc.

Wodzisław Śląski

Wtorkowe pomiary zakończyliśmy w Wodzisławiu Śl., dokładnie na terenie Wodzisławskiego Centrum Kultury. Badanie prowadzone było w godz. 12.00 – 12.15. Stężenie pyłu zawieszonego wzrosło w stosunku do Marklowic. Średnie wyniosło 218 µg/m sześc. (436 proc. normy), minimalne - 198 µg/m sześc., a maksymalne 255 µg/m sześc. Stacja WIOŚ w Wodzisławiu pokazała w tym czasie 230 µg/m sześc., a w Rybniku 249 µg/m sześc.

Badania w Wodzisławiu Śl. kontynuowaliśmy następnego dnia (15 lutego) od godz. 10.56 kiedy zaczęliśmy pomiar przy Krytej Pływalni Manta. Prowadzone przez 15 minut badanie wykazało: wynik minimalny 93 µg/m sześc., maksymalny 141 µg/m sześc. oraz średnie stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu 118 µg/m sześc. (236 proc. normy). W tym czasie stacja WIOŚ w Wodzisławiu pokazała 195 µg/m sześc., a w Rybniku 489 µg/m sześc.

Zdecydowanie gorzej było w Kokoszycach, gdzie pyłomierz ustawiliśmy przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Tam badanie trwało od 11.42 do 11.57. Badanie wykazało maksymalny wynik aż 466 μg/m sześc., minimalny 233 μg/m sześc., oraz średnią 261 μg/m sześc. (522 proc. normy). Dodajmy, że podczas trwania pomiaru z wielu pobliskich domów widać było dym wydobywający się z kominów. To z pewnością zadecydowało o wyniku. W tym czasie stacja WIOŚ w Wodzisławiu pokazała 171 μg/m sześc., a w Rybniku 259 μg/m sześc.

W dalszej kolejności udaliśmy się do Rodzinnego Parku Rozrywki. To duży teren zielony, gdzie mieszkańcy chętnie spędzają czas zażywając rekreacji na świeżym powietrzu. Byliśmy ciekawi czy powietrze faktycznie jest tam "świeże". Co wykazało badanie? Zawartość pyłu badaliśmy w godz. 12.20 - 12.35. Minimalny wynik to 146 μg/m sześc., maksymalny 169 μg/m sześc., a średnia wartość wyniosła 156 μg/m sześc. (312 proc. normy). Jak się więc okazuje i to miejsce w Wodzisławiu nie jest wolne od smogu. Dodajmy, że w tym czasie stacja WIOŚ w Wodzisławiu wykazała 144 μg/m sześc., a w Rybniku 164 μg/m sześc.

 

Gorzyce

Dzisiaj rano wybraliśmy się również do gminy Gorzyce. Pyłomierz ustawiliśmy pod Wiejskim Domem Kultury. Pomiar trwał od 8.47 do 9.02 i wykazał, że dzisiejszy alarm smogowy w naszym regionie nie był bezzasadny. Badanie wykazało minimalną wartość 560 μg/m sześc., maksymalną 672 μg/m sześc., a średnią 633 μg/m sześc. (1266 proc. normy)! W tym czasie stacja WIOŚ w Wodzisławiu pokazała 342 μg/m3, a w Rybniku 1049 μg/m3.

 

Godów

W Godowie ustawiliśmy pyłomierz pod Urzędem Gminy. Tu również wyniki nie napawały optymizmem. Badanie przeprowadzaliśmy w godz. 9.46-10.01. Wartość minimalna wykazała 652 μg/m sześc., maksymalna 813 μg/m sześc., a średnia 734 μg/m sześc. (1468 proc. normy)! O tej godz. stacja WIOŚ w Wodzisławiu pokazała 347 μg/m sześc., a w Rybniku 923 μg/m sześc. 

Jak odczytywać wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10?

0-25 μg/m3 - bardzo niskie stężenie pyłu

26-50 μg/m3 - niskie stężenie pyłu

51-90 μg/m3 - średnie stężenie pyłu

91-180 μg/m3 - wysokie stężenie pyłu

Powyżej 180 μg/m3 - bardzo wysokie stężenie pyłu

Stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu przekracza dopuszczalny próg przy osiągnięciu wartości 50 μg/m3. Innymi słowy 50 μg/m3 to 100 proc. normy. Zatem 100 μg/m3 to już dwukrotne przekroczenie dopuszczalnego poziomu (200 proc. normy).

Partnerzy:
Taaka Ryba
499.com.pl
City Mask
Ciepłownia Rydułtowy
Klimosz
Oceń publikację: + 1 + 13 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (7):
 • ~fandango 2017-02-15
  17:56:51

  16 6

  1. Zakazać sprzedaży mułów i sortymentów niskiej jakości.
  2. Pozwolić na sprzedaż tylko pieców od III klasy wzwyż (norma z 2012r.).
  3. Jest grupa ludzi, którym trzeba będzie pomóc poprzez dofinansowania, ale jest też bardzo znacząca grupa rodzin, gdzie pieniędzy nie brakuje, a z komina syf leci codziennie.
  4. Nakazać w centrach miast w miarę możliwości podłączanie do sieci ciepłowniczej.
  5. Dbać o dywersyfikację źródeł ciepła: dobry węgiel groszek, gaz, pompy ciepła, kolektory słoneczne. Jak będzie wybór to będzie relatywnie niedrogo i czysto.

 • ~Mariusz od Prezesa 2017-02-15
  18:43:38

  5 9

  Dobrze, że nie postawili tego wichajstra obok mnie. Strasznie się zebździłem. Prezesowi aż zęby pożółkły.
  Pozdrawiam JAN PIERDZIOCH,

 • ~pietruch 2017-02-16
  08:24:04

  7 1

  Zrobić taryfę 1/3 obecnej dla ogrzewających prądem i problem zniknie.

 • ~bagienko 2017-02-16
  09:05:40

  4 2

  Ciekawe, że w Gorzycach najgorzej. Taka niby zielona gmina, a kopcą ile wlezie.

 • ~cyklop 2017-02-16
  10:56:47

  1 0

  bagietki, a widziałeś Godów? Ci dopiero walą do pieca

 • ~lukaszu 2017-02-16
  20:20:05

  2 0

  Gadu gadu a tu o Wodzisławiu znowu piszą. http://fakty.interia.pl/polska/news-polskie-miasta-juz-w-polowie-lutego-przekroczyly-roczny-limi,nId,2353892

 • ~at7 2017-02-18
  10:53:11

  5 0

  Jeśli kogoś interesuje pomiar "smogu" w Pszowie skonstruowałem własną amatorską stację pomiarową. Pod adresem pszow.cc8.pl są wyniki na bieżąco. Są bardzo zbliżone do tych w Wodzisławiu. Teraz przeciętnie pył PM10 to 90-110ug/m3. Norma to 50ug/m3. 16 lutego dużo się działo.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy jesteś szczęśliwy w Wodzisławiu Śląskim i powiecie?
Oddanych głosów: 1156