zamknij

Wiadomości

Prezydent Wodzisławia bez wotum zaufania, ale z absolutorium

2019-06-25, Autor: ig

Dzisiaj najważniejsza sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Radni będą debatować nad raportem o stanie miasta za 2018 rok oraz zdecydują, czy udzielić Prezydentowi absolutorium. Sesję relacjonujemy na żywo.

Reklama

Dlaczego dzisiejsza sesja jest najważniejszą sesją rady miasta w roku? Ponieważ radni omówią raport o stanie miasta za 2018 rok i zdecydują, by udzielić wotum zaufania Prezydentowi. Sesje będziemy relacjonować na żywo.

13:05 - Raport o stanie miasta za rok 2018 - referuje Prezydent Mieczysław Kieca.

Prezydent wymienił najistotniejsze wyzwania miasta: niezadowalający stan środowiska, rozwój gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, podnoszenie jakości życia w mieście, zmiany w strukturze demograficznej, stabilna sytuacja finansów miasta.

13: 19 - W 2018 roku w Wodzisławiu Śląskim przeprowadzono 423 inwestycje polegające na wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji. - Mieszkańcy chcą walczyć o poprawę powietrza - podkreślił Prezydent.

13: 40 - Radni rozpoczynają debatę nad zaprezentowanym raportem.

13:42 - Zdaniem Adriana Jędryki w raporcie brakuje wielu informacji m.in. na temat stanu remontów dróg. Radny pyta o braki kadrowe w Straży Miejskiej oraz sytuację komunikacji miejskiej. W raporcie brak informacji o budżecie obywatelskim. - To są tylko wybrane elementy. Jest ich w raporcie oczywiście więcej - mówił radny Adrian Jędryka.

 13:55 - Rok 2018 był rokiem wyborczym, dlatego w mieście działo się dużo - mówi Łukasz Chrząszcz. Radny poruszył temat konsultacji z mieszkańcami m.in. w sprawie zmian w komunikacji miejskiej, które jego zdaniem były przeprowadzone nieprofesjonalnie.

 14:05 - Radny Józef Szymaniec zgłasza uwagi. - Forma raportu utrudnia wyrobienie sobie zdania na poruszane w dokumencie tematy - mówi radny.

 14:10 - Głos zabiera Prezydent. Mieczysław Kieca podziękował radnym za zabranie głosu i przedstawienie swoich opinii. W raporcie nie znalazła się informacja na temat budżetu obywatelskiego, ponieważ formą funduszu realizowaną w Wodzisławiu Śląskim, był fundusz inicjatyw społecznych. - Dla mnie rok 2018 jest symbolem innej drogi donikąd- mówi Mieczysław Kieca. Prezydent nawiązuje do sprzedaży terenów zlokalizowanych w okolicach wodzisławsiego "mostu donikąd". Miało to miejsce w 2018 roku.

14:33 - Przewodniczący Dezyderiusz Szwagrzak uznał raport za nie do końca rzetelny w pewnych kwestiach.

14:34 - Zdaniem Łukasza Chrząszcza, fundusz inicjatyw społecznych nie jest tym samym, co budżet obywatelski.

14:53 - Po krótkiej przerwie Przewodniczący wznawia obrady.

14:55 - Radni nie udzielili wotum zaufania Prezydentowi Miasta Wodzisław Śląski. Za jego udzieleniem było 10 radnych, przeciw-11.

14:59 - Zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śląskiego - referuje Skarbnik Miasta Jacek Matyja.

15:05 - Głos zabrała Krystyna Warcok - Komisja Rewizyjna rekomenduje przyznanie absolutorium Prezydentowi.

15:09 - Głosowanie: podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wodzisławia Śląskiego za 2018 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Za głosowało 11 radnych, przeciw - 1, wsztrzymuje się - 3.

15:10 - Głosowanie: podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi miasta Wodzisławia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Za głosowało 17 radnych, 4- wstrzymało się od głosu. Prezydent uzyskał absolutorium.

15:15 - Czas na interpelacje i zapytania radnych.

15:23 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego. Zmiany zostały przyjęte.

16:19 - Rada Miasta przyjęła następujące uchwały:

- w sprawie zmiany Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego,

- w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim,

- w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego do ustalania wysokości opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów.

 

Tak wygląda porządek obrad sesji:.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Stan przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Plan remontów placówek oświatowych.
4. Debata nad raportem o stanie miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2018.
a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.
5. Sprawozdanie finansowe miasta Wodzisławia Śląskiego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok, informacja o stanie mienia komunalnego i udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Wodzisławia Śląskiego.
a) zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2018 rok,
b) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok,
d) zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego miasta Wodzisławia Śląskiego,
e) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta za rok 2018 oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
g) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Wodzisławia Śląskiego za 2018 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi miasta Wodzisławia Śląskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał :
a) w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2019 rok Nr IV/23/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku,
b) w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2019-2031,
c) w sprawie zmiany Statutu Miasta Wodzisławia Śląskiego,
d) w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” w Wodzisławiu Śląskim.
e) w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat na niestrzeżonych, płatnych parkingach miejskich Służb Komunalnych Miasta w Wodzisławiu Śląskim,
f) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
g) w sprawie upoważnienia prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego do ustalania wysokości opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów – Wodzisławski Rower Miejski,
h) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników,
i) w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego do zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim oraz do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju.
8. Przyjęcie planów prac komisji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na II półrocze 2019 r.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego na II półrocze 2019 r .
10. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się w dniu 29 maja 2019 r.
11. Informacje prezydenta miasta :
- o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami,
- o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Oceń publikację: + 1 + 14 - 1 - 3

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Co czytają wodzisławianie?
Oddanych głosów: 122