zamknij

Wiadomości

Radni chcą ustąpienia Dezyderiusza Szwagrzaka. Powołują się na anonim

2021-01-29, Autor: Aleksandra Bienias

Wodzisławskie sesje rady miasta od kilku miesięcy stały się areną wzajemnych pretensji i słownych przepychanek radnych. Nie inaczej było na styczniowej sesji. Byłoby to zabawne gdyby nie fakt, że nie temu służą i że płacą za nie mieszkańcy miasta. 

Reklama

Podczas ostaniej sesji rady miasta głos zabrała Grażyna Pietyra z komitetu wyborczego Zgoda i Rozwój i odczytała zapytanie skierowane do przewodniczącego - Dezyderiusza Szwagrzaka - podpisane przez 10 radnych. 

Co ciekawe zdecydowała sie na to wystąpienie po wyjściu przewodniczącego z sali obrad.

- Klub radnych „Koalicja dla miasta” zwraca się do Pana z zapytaniem, czy w obecnej sytuacji, kiedy w przestrzeni publicznej wyartykułowane zostały poważne skargi i zarzuty dotyczące Pańskiej osoby, rozważa pan dla dobra Rady Miejskiej rezygnację z funkcji Przewodniczącego, do czasu rzetelnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych ze sprawą - rozpoczęła.

Istotą pisama jest apel do adresta o to, by ten ustąpił ze sprawowanej funkcji. Powodem miałby być między innymi anonim, który trafił do radnych, a który miał dotyczyć osoby Dezyderiusza Szwagrzaka.

- Nie rościmy sobie w ten sposób prawa do decydowania o zasadności stawianych Panu zarzutów, z których najdonioślej wybrzmiewają te, które związane są z mobbingiem w miejscu pracy, z niewłaściwym zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz z nadużywaniem funkcji służbowych do celów prywatnych - odczytała.

W piśmie pojawiły się jeszcze inne zarzuty pod adresem Dezyderiusza Szwagrzaka: nieudolność w prowadzeniu obrad Rady Miejskiej i urągający sposób traktowania pracowników Urzędu Miasta.

Poniżej przedstawiamy całość zapytania:

W dniu dzisiejszym do tego wystąpienia odniósł się Dezyderiusz Szwagrzak:

- Odnosząc się do wniosku, który złożyła radna Grażyna Pietyra w imieniu koalicji pana prezydenta Miasta Mieczysława Kiecy, mam wrażenie, że to działanie jest odpowiedzią na wywiad, którego udzieliłem dzień wcześniej dla telewizji TVT. Poruszyłem w nim temat budowy Rodzinnego Parku Rozrywki, podczas której miasto zapłaciło 2 razy za tę samą pracę kilku różnym firmom. W efekcie czego zmarnotrawiono kwotę ponad 2 milionów złotych i do dnia dzisiejszego jej nie odzyskano - tłumaczy nam powód, w którym upatruje wystąpienie Grażyny Pietyry.

Szwagrzak: nieczysta gra polityczna

Przewodniczący dodaje również, że jeśli istotnie tak jest, a przemawia za tym zbieżność czasowa, to używanie tego rodzaju metod w życiu publicznym jest niegodne i sprowadza się do nieczystej „walki politycznej” .

- Jako radny rady miejskiej Wodzisławia Śląskiego jestem m.in. zobowiązany wobec mieszkańców w sposób rzetelny rozwiązywać problemy dotyczące Wodzisławia Śląskiego. W tym również kontrolować działania władz wykonawczych i pokazywać niejednokrotnie negatywne skutki różnego typu działań, podjętych przez osoby pełniące funkcje publiczne - mówi przewodniczący.

Anonim, który wędruje z rąk do rąk 

Zdaniem radnego jego działalność, w tym: kontrola działania władz wykonawczych i pokazywanie negatywnych skutków różnego typu działań naraża go na krytykę kilku tych samych osób.

- Na wczorajszej sesji rady miejskiej pani radna Grażyna Pietyra w swoim wystąpieniu, które zostało złożone w imieniu klubu „Koalicji dla miasta”, powoływała się na pomówienia i oszczerstwa zawarte w anonimowym piśmie, kierowanym do pana Prezydenta. Skoro tak, to zadaję pytanie, na jakiej podstawie prawnej pan Prezydent Miasta przekazał pani radnej i klubowi „Koalicji dla miasta” treść anonimowej skargi skierowanej do niego? - pyta Dezyderiusz Szwagrzak.

W rozmowie z nami Dezyderiusz Szwagrzak deklaruje otwartość na krytykę i różnego rodzaju uwagi, które mogłyby uskutecznić pracę Rady Miejskiej. 

- Wykorzystywanie w publicznych wystąpieniach pomówień i oszczerstw bez jakiegokolwiek potwierdzenia w mojej ocenie jest niegodne i nieuczciwe. Stawiane zarzuty dotyczące mojej pracy na stanowisku Przewodniczącego Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego nie zostały poparte żadnym merytorycznym argumentem - argumentuje.

Czy zostało popełnione przestępstwo?

Taki sposób postępowania moich oponentów wprowadza niski poziom funkcjonowania w życiu publicznym - tłumaczy przewodniczący rady - skupianie się na pomówieniach i oszczerstwach oraz zarzutach nie popartych żadnymi konkretnymi argumentami nie wnosi niczego korzystnego dla naszej społeczności lokalnej, poza niepotrzebnym konfliktem. 

- Wobec tego, poprosiłem radcę prawnego o przeanalizowanie czy wniosek (zapytanie), z którym wystąpiła pani radna Grażyna Pietyra oraz jej wypowiedź może kwalifikować się do zawiadomienia prokuratury o zaistnieniu okoliczności mogących świadczyć o popełnieniu przestępstwa, względnie kwalifikujących się do skierowania prywatnego aktu oskarżenia, aby w ten sposób podjąć działania zapobiegające w przyszłości, uciekania się do nieuczciwego wykorzystywania nieprawdy w życiu publicznym - kończy swoją wypowiedź przewodniczący.

Kluczowe stanowisko Rady Powiatu

Anonim dotyczący Dezyderiusza Szwagrzaka dotarł również do Starostwa Powiatowego:

- Potwierdzam, że wcześniej inny anonim dot. pana Dezyderiusza Szwagrzaka został przekazany organom powiatu również przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. - powiedział nam Wojciech Raczkowski.

W przypadku anonimu, o którym mowa (z 31 grudnia), w opinii radców prawnych starostwa stanowi on skargę na kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej i z tego powodu został przekazany radzie powiatu, gdyż to ten organ rozpatruje skargi na kierowników powiatowych jednostek.

Tam jednak nie będzie rozptrywany, bo:

- Skarga ta jest anonimem, to w myśl § 8. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (cyt.: „Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”) skargę tę pozostawia się bez rozpoznania - precyzuje Kierownik Biura Komunikacji Społecznej i Informacyjnej.

A co Wy o tym myślicie? Jak oceniacie pracę wodzisławskich radnych?

 

Oceń publikację: + 1 + 36 - 1 - 59

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (2):
 • ~lustru 2021-02-02
  11:41:49

  3 0

  Wpis został usunięty z powodu złamania regulaminu zamieszczania opinii.

 • ~PimpaLesna 2021-02-04
  11:14:56

  3 4

  "Głupi i Głupsi" odcinek 42314.

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.