zamknij

Biznes

Ruszyła modernizacja ewidencji w Gorzycach. Geodeci zapukają do drzwi mieszkańców

2016-02-02, Autor: mk
W sołectwach gminy Gorzyce rozpoczynają się prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków.

Reklama

Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte stanowią podstawę m.in. gospodarki nieruchomościami, wymiaru podatków i świadczeń, planowania gospodarczego i przestrzennego, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, a także statystyki publicznej. Aby ewidencja była przydatna, musi być wiarygodna i prowadzona w jednolity sposób w całym kraju. Stąd obowiązek jej sukcesywnego aktualizowania.

 

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. właśnie przystąpiło do modernizacji ewidencji dla obszaru gminy Gorzyce. Wykonawcą jest wybrana w przetargu nieograniczonym firma „Opolska Grupa Geodezyjna Piotr Czuczman” z Nysy. Obecnie pracownicy Starostwa Powiatowego uczestniczą w spotkaniach wiejskich w gminie, podczas których informują o zasadach modernizacji. W akcję informacyjną włączyły się też miejscowe parafie oraz radni i sołtysi.

Prace związane z modernizacją ewidencji będą prowadzone w dwóch etapach. W ramach pierwszego zostaną wykonane m.in. prace terenowe, mające na celu aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Każdy budynek musi zostać kontrolnie pomierzony, co wiąże się z koniecznością wejścia przez uprawnionych geodetów na teren każdej nieruchomości zabudowanej. Pracownicy firmy geodezyjnej mogą również pytać właścicieli o budynki, np. o rok zakończenia budowy czy technologię jego wykonania. Geodeci zweryfikują ponadto zaliczenie gruntów do użytków zabudowanych i zurbanizowanych oraz rolnych zabudowanych. – Ze względu na dość często zgłaszane do nas obawy właścicieli nieruchomości co do wejścia geodetów na teren posesji, wyjaśniam, że zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym osoby wykonujące prace geodezyjne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz do dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami, a właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić, wykonanie tych prac – wyjaśnia naczelnik Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl. Agata Kubina.

 

W celu ograniczenia ryzyka wpuszczenia do domu czy na posesję osoby nieupoważnionej wszyscy pracownicy wykonujący prace terenowe związane z modernizacją będą legitymowali się specjalnym upoważnieniem starosty do przeprowadzenia prac geodezyjnych związanych z modernizacją. Właściciele nieruchomości będą więc mogli ustalić czy mają do czynienia z pracownikiem firmy wykonującej modernizację. W razie wątpliwości czy podejrzeń będą też dodatkowo mogli zadzwonić do Wydziału Geodezji (tel. 32 453 97 67) w celu uzyskania informacji i wyjaśnień. W przypadku jednak, gdy będzie to osoba upoważniona, nie można jej utrudniać lub uniemożliwiać prowadzenia prac ani odmawiać prawa wejścia na grunt i do budynku. Jest to wykroczenie, za które grozi kara grzywny.

 

Zgodnie z zawartą umową dla obrębów ewidencyjnych Czyżowice, Gorzyce, Gorzyczki, Turza Śl. prace w pierwszym etapie będą prowadzone do 16 maja, natomiast dla obrębów Bełsznica, Bluszczów, Kamień, Odra, Olza, Rogów, Uchylsko – do 10 października 2016 roku. Etap drugi modernizacji polegać będzie na wyłożeniu do wglądu zainteresowanych osób projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz rozpatrywaniu zgłaszanych uwag do tego projektu.

 

Wyłożenie dokumentacji będzie miało miejsce w siedzibie Wydziału Geodezji przy ulicy Mendego 3 w Wodzisławiu Śląskim (budynek dawnego pogotowia ratunkowego). Wyłożenie projektu operatu to bardzo ważny etap, w którym mieszkańcy powinni wziąć udział. W jego trakcie będzie można bowiem zapoznać się z danymi ewidencyjnymi, które posłużą gminom do naliczenia podatku od nieruchomości, a także sprawdzić, czy wszystkie dane zawarte w projekcie są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym– Na terenie gminy Gorzyce istnieje około 20 tysięcy działek i ok. 14 tys. budynków. I choć nie powinno być pomyłek, to przy tej skali przedsięwzięcia wskazane jest zweryfikowanie danych przez właścicieli lub osoby do tego upoważnione w celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości. Po to jest właśnie wyłożenie, aby z jednej strony zapoznać się z nowym stanem według którego będą naliczane podatki oraz aktualizowane zapisy dotyczące oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, a z drugiej strony aby na tym etapie właściciel mógł zgłosić zauważone nieścisłości – tłumaczy Kubina.

 

W przypadku zgłoszenia niezgodności danych, zostaną one sprawdzone i ewentualnie poprawione bez żadnych kosztów dla właściciela nieruchomości. Warto więc z tej możliwości skorzystać, zwłaszcza że przepisy nie przewidują indywidualnego zawiadamiania właścicieli poszczególnych nieruchomości o wyłożeniu operatu, a potem – o ujawnieniu danych w ewidencji. Informacja o wprowadzeniu nowych danych do ewidencji zostanie ogłoszona w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie starostwa. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zgłosić zarzuty do tych danych. Wszelkie zgłoszenia i uwagi złożone po tym terminie będą zgodnie z prawem traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Złożenie takiego wniosku będzie wiązało się z koniecznością sporządzenia nowego operatu geodezyjnego, za co zapłacić będzie musiał już właściciel nieruchomości. Warto zatem sprawdzić czy dane w ewidencji się zgadzają już na etapie wyłożenia projektu operatu lub ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

 

Zgodnie z zawartą umową w przypadku Czyżowic, Gorzyc, Gorzyczek i Turzy Śl. wyłożenie projektu operatu będzie miało miejsce do 16 lipca, a w przypadku pozostałych sołectw – do 10 grudnia bieżącego roku.

 

Trzeba wyjaśnić, że aktualizacja użytków gruntowych odbywa się zgodnie z załącznikiem nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst ujednolicony Dz.U. z 2015r. poz. 542 ze zm.) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2109). Nie ma więc mowy o żadnej dowolności i uznaniowości.

 

Ponadto, choć obowiązek modernizacji ewidencji gruntów i budynków spoczywa na Starostwie Powiatowym i to w większości powiat ponosi koszty z tym związane, to decyzje o wysokości podatku od nieruchomości wydaje urząd gminy, a pieniądze z tego tytułu wpływają do budżetu gminy, a nie powiatu.

Oceń publikację: + 1 + 2 - 1 - 2

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Którędy powinna przebiegać linia kolejowa łącząca Wodzisław z Jastrzębiem?
Oddanych głosów: 1317