zamknij

Kultura, rozrywka i edukacja

Stypendium dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Można składać wnioski

Studenci pielęgniarstwa, którzy planują rozpocząć pracę w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu mogą ubiegać się o stypendia. Wnioski należy złożyć najpóźniej do 19 września. Kwota stypendium to 1000 złotych miesięcznie.

Reklama

Przyszłe pielęgniarki oraz pielęgniarze mogą ubiegać się o stypendium. Jest jednak kilka warunków jakie muszą spełnić. Osoba składająca wniosek:

  • jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia lub II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
  • nie powtarza roku, na który złożyła wniosek o przyznanie stypendium,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
  • zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki w Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, dla którego Powiat Wodzisławski jest podmiotem tworzącym, po zakończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, jednak nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów, na okres nie krótszy niż 3 lata.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o byciu studentem, oświadczenie o nie powatarzaniu roku, oświadczenie o nie korzystaniu z urlopów, zobowiązanie o podjęciu pracy w PPOZ w Wodzisławiu Śląskim.

Wniosek należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim osobiście lub pocztą do 19 września tego roku.

Stypendium przysługuje na rok akademicki 2022/23 od 1 października tego roku do 30 czerwca przyszłego roku.
Wysokość stypendium wynosi 1000 złotych brutto miesięcznie.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 4

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.