zamknij

Śląski Biznes poleca

To nieprawda, że obcokrajowcy odbierają pracę Polakom - rozmowa z Agnieszką Sochą, Prezes Zarządu Workerservice

2022-06-20, Autor: materiał partnera

Głównym zarzutem wobec agencji pracy tymczasowej jest ten, że ich działalność zabiera pracę Polakom. Jest to nieuzasadniony zarzut, gdyż działają one na terenach bardzo niskiego bezrobocia, gdzie naprawdę brakuje rąk do pracy. Znacząca większość pracodawców chętniej zatrudniłaby Polaków – mówi Agnieszka Socha, Prezes Zarządu Workerservice. W rozmowie poruszamy m.in. tematy korzyści dla polskiej gospodarki i pracodawców płynące z obecności i zatrudniania obcokrajowców, charakterystyki pracy agencji pracy tymczasowej.

Jaki jest wpływ agencji pracy tymczasowej, w tym Pani firmy Workerservice, na polską gospodarkę, w szczególności na Śląsku?

Agnieszka Socha, Workerservice: W końcu 2021 r. bezrobocie w Polsce wynosiło 5,4 proc., natomiast na Śląsku jedynie 4,3 proc. Dla wszystkich pracodawców tak niskie bezrobocie jest odczuwalne, ale w wielu sektorach gospodarki szczególnie brakuje rąk do pracy, zwłaszcza w przemyśle, produkcji, budownictwie i handlu.

Brak pracowników jest ogromnym hamulcem do rozwoju wielu firm, a co gorsze może on zagrażać ciągłości produkcji oraz spowodować niewywiązywanie się z terminowych kontraktów. Szczególnie mocno braki kadrowe były odczuwane w czasie pandemii, gdyż więcej niż zwykle osób chorowało lub opiekowało się dziećmi. W niestabilnych politycznie i gospodarczo czasach, kiedy polska gospodarka dynamicznie się rozwija mimo ogólnoświatowych trudności, wsparciem dla wielu polskich firm są pracownicy zagraniczni zatrudnieni w agencjach pracy tymczasowej. Nasza firma Workerservice łączy ze sobą innowacyjność oraz wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, rekrutacji oraz legalizacji zatrudnienia.

Warto pamiętać, że z każdej przepracowanej roboczogodziny pracy pracownika tymczasowego odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne i podatek dochodowy.

Pracownicy mimo tego, że zdecydowana większość z nich jest tutaj krótko i mało prawdopodobne jest, że otrzyma polską emeryturę płaci wszystkie składki tak, jak polscy pracownicy. Pracownicy tymczasowi, zatrudniani m.in. w takiej jak nasza firmie Workerservice, wspomagają tym nie tylko ZUS i polskich emerytów, ale także całą polską gospodarkę. Mówiąc wprost: Polska dostaje wykwalifikowanego i wykształconego, gotowego do pracy pracownika, którego nie musiała wykształcić ani wychować. Co więcej, osoby te nie tylko zasilają budżet państwa, ale również napędzają całą gospodarkę robiąc w Polsce zakupy.

Firmy takie jak Workerservice tj. agencje pracy tymczasowej płacą również od swoich usług najwyższą 23 procentową stawkę VATu. Zatem korzyści dla polskiej gospodarki są ogromne i trudno o nich nie wspomnieć w kontekście funkcjonowania agencji pracy tymczasowej.

Czym właściwie zajmuje się ATP?

Zadaniem naszej agencji pracy Workerservice i innych firm o tym formacie działalności jest znalezienie odpowiednich, przeszkolonych i gotowych do pracy pracowników, a następnie koordynowanie ich pracy, rozliczanie ich oraz towarzyszenie pracownikowi od momentu zatrudnienia do zakończenia pracy. Stąd też misją firmy Workerservice, której jestem prezesem, jest odciążenie pracodawcy we wszystkich czynnościach związanych z pozyskaniem, obsługą oraz rozliczeniem pracowników, a pracownikom oferowania bezpiecznych i godziwych warunków pracy.

Motto naszej firmy Workerservice jest hasło - „trafnie łączymy pracowników i pracodawców”, gdyż celem naszego działania jest jak najlepsze dopasowanie do siebie pracowników i pracodawców. Ważne jest to, aby obie strony były z tej współpracy zadowolone, gdyż zadowolony pracownik lepiej i z większym zaangażowaniem wykonuje powierzone mu prace, co jest oczywistym zyskiem dla pracodawcy. Naszymi pracownikami zajmujemy się od A do Z, rekrutujemy ich, zapewniamy im szkolenia i badania lekarskie, rozliczamy ich i wypłacamy im wynagrodzenia oraz naliczamy wszystkie składki i podatki, a także pomagamy im rozliczyć PITy oraz załatwiamy wszystkie niezbędne dokumenty. Pracodawca dostaje gotowego do pracy pracownika, a na koniec miesiąca fakturę do uregulowania. Wszystko co dzieje się pomiędzy jest naszym zadaniem.

Agencje pracy tymczasowej są generalnie dosyć negatywnie postrzegane, skąd pani zdaniem wynika taki obraz?

Głównym zarzutem wobec agencji pracy tymczasowej jest ten, że ich działalność zabiera pracę Polakom. Jest to nieuzasadniony zarzut, gdyż działają one na terenach bardzo niskiego bezrobocia, gdzie naprawdę  brakuje rąk do pracy. Dlatego zupełnie nieuzasadnione są zarzuty, że obcokrajowcy zabierają pracę Polakom. Jestem przekonana, że znacząca większość pracodawców, którzy korzystają z np. usług mojej firmy Workerservice chętniej zatrudniłaby Polaków do pracy, lecz w wielu branżach ogromnym wyzwaniem jest znalezienie odpowiedniej ilości pracowników. Szczególnie w zakładach pracy, w których występuje duża sezonowość zatrudnienia, znalezienie pracowników na dwa lub trzy miesiące jest wręcz niemożliwa.

Niewiele osób wie, że zanim na dane stanowisko zostanie przyjęty obcokrajowiec, ogłoszenie o propozycji pracy rozpowszechniane jest w Urzędzie Pracy, tak aby każda osoba zarejestrowana jako bezrobotna mogła się z nim zapoznać. Dopiero gdy nie znajdzie się żaden odpowiedni pracownik niebędący pracownikiem tymczasowym, można szukać kandydata do pracy poza granicami naszego kraju. Jeśli na dane stanowisko są chętni polscy bezrobotni spełniający kryteria, mają oni pierwszeństwo w zatrudnieniu u pracodawcy.

Wiele słyszy się również o wykorzystywaniu pracowników z zagranicy, jaka jest pani zdaniem skala tego zjawiska?

Warto wiedzieć o tym, że aby prowadzić agencję pracy tymczasowej, w tym taką jak Workerservice, nie wolno posiadać żadnych zaległości finansowych, ani w podatkach, ani w składkach ZUS. Absolutnie nie można być karanym za przestępstwa związane z rynkiem pracy. Poza tym, jest to jedna z najbardziej kontrolowanych działalności gospodarczych. Aby prowadzić APT trzeba uzyskać specjalny wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, co jest niełatwe do uzyskania i zajmuje dosyć dużo czasu oraz wymaga wypełnienia wielu dokumentów. Coś z czego trzeba zdawać sobie sprawę prowadząc taką działalność, to stała gotowość na regularne kontrole Straży Granicznej, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Urzędu Skarbowego.

Nasza działalność, w tym mojej agencji Workerservice musi więc być prowadzona w sposób prawidłowy, szczególnie w sposób w odpowiedni muszą być wypłacane wynagrodzenia, podatki i płacone składki do ZUS. Wszelkie nieprawidłowości, a szczególnie łamanie praw pracowników grozi utratą możliwości prowadzenia tej działalności.

Poza tym pracownicy zagraniczni są coraz bardziej świadomi swoich praw, wymieniają między sobą informacje o warunkach pracy i pobytu oraz nie wahają się zmieniać pracy, kiedy nie czują się w niej dobrze. Zatem w interesie ATP jest dbać o swoich pracowników, kontrolować warunki pracy i zakwaterowania oraz zapewniać im odpowiednie bonusy i benefity. W naszej firmie Workerservice wszyscy pracownicy objęci są bezpłatnym ubezpieczeniem grupowym, a w razie wypadku lub poważnego zachorowania mogą oni liczyć na naszą pomoc i specjalną opiekę. Poza tym, aby zapewnić naszym pracownikom rozrywkę organizujemy dla nich pikniki pracownicze oraz inne finansowane przez firmę kulturalne atrakcje, a także dbamy o to, aby mieli odpowiednie warunki do rekreacji i wypoczynku.

Podsumowując: w Workerservice stawiamy sobie za cel dostosowanie idealnej pracy do odpowiedniego kandydata. Jesteśmy przekonani o tym, że przez dobrze dobrane stanowisko, pracownik może wykorzystać swój największy potencjał zawodowy. Mogliśmy przez lata obserwować w jaki sposób dotychczas realizowano politykę w agencjach pracy tymczasowej oraz firmach outsourcingowych. Jesteśmy przekonani, że nasze indywidualne podejście do pracownika, pozwoli naszym klientom na przyjemność współpracy z oddaną kadrą pracowników produkcyjnych, kontroli jakości czy zadowolonej ekipy sprzątającej.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 2

Obserwuj nasz serwis na: