zamknij

Wiadomości

Trzy wolne etaty w Straży Miejskiej czekają

Straż Miejska w Wodzisławiu Śląskim poszukuje pracowników na stanowiska trzech aplikantów. Na dokumenty aplikacyjne Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta czeka do 7 września br.

Reklama

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie: średnie,
 2. pożądana praktyka w Straży Miejskiej,
 3. posiadać obywatelstwo polskie,
 4. posiadać ukończone 21 lat,
 5. być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym,
 6. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 7. cieszyć się nienaganną opinią,
 8. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
 9. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
 11. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
 12. posiadać znajomość ustawy o strażach gminnych,
 13. posiadać znajomość ustawy kodeks wykroczeń,
 14. posiadać znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym,
 15. posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 16. posiadać znajomość topografii miasta Wodzisławia Śląskiego,
 17. posiadać prawo jazdy kat. B,
 18. pożądane: znajomość obsługi komputera, posiadać ukończony kurs sztuk walki, ukończone szkolenie podstawowe dla strażników miejskich (gminnych) z wynikiem pozytywnym.

Oferty kandydatów muszą zawierać:

 1. podanie o pracę,
 2. kwestionariusz personalny kandydata,
 3. dyplom, świadectwo (kserokopia) ukończenia szkoły średniej,
 4. dyplomy i świadectwa (kserokopie) ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (egzaminy zawodowe, kursy),
 5. kserokopia książeczki wojskowej, potwierdzająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 6. kserokopia prawa jazdy,
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 8. oświadczenie o ukończeniu 21 lat,
 9. oświadczenie o nienagannej opinii,
 10. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 11. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 7 września 2021 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4b). Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na 3 stanowiska aplikantów w Wydziale Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego”.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 4

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy wprowadzenie programu 800+ zamiast 500+ jest dobrym pomysłem?


Oddanych głosów: 292

Prezentacje firm