zamknij

Wiadomości

Wodzisław: nabór na rachmistrzów spisowych

2021-01-29, Autor: mk

Zbliża się Narodowy Spis Powszechny 2021, który potrwa od 1 kwietnia do 30 czerwca. Jeśli chcesz pomóc w jego przeprowadzeniu, możesz zgłosić swoją kandydaturę na rachmistrza spisowego. Prezydent Wodzisławia Śląskiego ogłosił nabór.

Reklama

Prezydent Wodzisławia Śląskiego - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Narodowy Spis Powszechny będzie przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (według
stanu na 31 marca 2021 r., godz. 24:00).

Kto może zostać rachmistrzem spisowym w Wodzisławiu Śląskim?

Osoby, które spełniają następujące warunki:

 • mają ukończone 18 lat,

 • są mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego,

 • cieszą się nieposzlakowaną opinią,

 • posiadają co najmniej średnie wykształcenie,

 • posługują się językiem polskim w mowie i piśmie,

 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Terminy oraz sposoby składania ofert

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

 • Zgłoszenie zawierające:
  - imię (imiona) i nazwisko,
  - data urodzenia,
  - adres zamieszkania,
  - numer telefonu,
  - adres e-mail.

 • Oświadczenie zawierające informację o:
  - nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  - posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
  - znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
  - świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego do NSP 2021<<<

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych<<<

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie ofert w terminie 1-9 lutego 2021 roku.

Składanie ofert:

Kandydat na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 może składać dokumenty:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego (ul. Bogumińska 4) w godzinach pracy urzędu,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy kancelaria@wodzislaw-slaski.pl lub

 • za pośrednictwem platformy ePUAP albo

 • operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera - data dostarczenia do urzędu,

 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu - data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),

 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP - data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),

 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską - data stempla pocztowego.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 4B - nr tel. 32 45 90 520 lub 32 45 90 519.

Zadania rachmistrza spisowego

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową,

 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej, 

 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy
  się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Więcej informacji nt. naboru i pracy rachmistrzów>>

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 9

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.