zamknij

Wiadomości

Wycinek w Wodzisławiu jest więcej. Ale miasto posadzi 20 tys. krzewów i drzew (zdjęcia)

2018-02-13, Autor: tora

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego zdopingowany naszym wczorajszym artykułem o planowanej wycince drzew w Parku Miejskim przygotował zestawienie nowych nasadzeń. W sumie Wodzisław Śląski zyska 20 tys. nowych krzewów i drzew, choć urzędnicy zaznaczają, że wpierw część zieleni trzeba usunąć.

Nasz wczorajszy artykuł Zielone płuco Starego Miasta do amputacji odbił się szerokim echem i wywołał lawinę komentarzy. Dziś dostaliśmy z Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego szczegółowy wykaz roślin przeznaczonych do wycięcia z Parku Miejskiego wraz z uzasadnieniem.

Reklama

- W wodzisławskim Parku Miejskim rozpoczęły się prace mające na celu przede wszystkim dobro i przyszłość tej części miasta. Zgodnie z zaleceniami Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach miasto przystąpiło do prac porządkujących i pielęgnujących występujący tam drzewostan. Zalecenia specjalistów mówią o potrzebie wymiany niespełna 10 proc. drzewostanu. Celem prowadzonych prac wycinkowych jest zadbanie o bezpieczeństwo przechodniów, dokonanie zgodnej ze wskazaniami rekompozycji nasadzeń oraz usunięcie drzew obumierających, utrudniających wzrost okolicznym drzewom, a zwłaszcza grożących połamaniem – mówi Anna Szweda Piguła, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Wyjaśnia, że wszystkie prace prowadzone są zgodnie z wytycznymi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz opracowaną przez prof. Krzysztofa Rostańskiego* koncepcją rewaloryzacji Parku Miejskiego. Koncepcja ta została zaakceptowana przez czuwającego nad dobrem wodzisławskiego parku Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Zgodnie z zaleceniami ŚWKZ drzewa powinny zostać usunięte poza okresem lęgowym ptaków, tj. do końca lutego. W sumie do usunięcia przeznaczono 46 drzew (w parku rośną 472 drzewa i krzewy):

Nazwa – gatunek, odmiana

Wysokość

(m)

Uwagi – stan zdrowotny

Betula pendula – brzoza brodawkowata

19

posusz, pochylone do usunięcia

Betula pendula – brzoza brodawkowata

16

pień do połowy krzywy, do usunięcia

Tilla cordata – lipa drobnolistna

20

pochylone oparte na drzewie nr 58 (grab pospolity), gniazdo, posusz, do usunięcia

Carpinus betulus – grab pospolity

18

rany wgłębne liczne, do usunięcia

Carpinus betulus – grab pospolity

18

rany wgłębne liczne, sucha gałąź, do usunięcia

Carpinus betulus – grab pospolity

18

rany wgłębne liczne, do usunięcia

Carpinus betulus – grab pospolity

18

rany wgłębne liczne, do usunięcia

Carpinus betulus – grab pospolity

18

rany wgłębne liczne, do usunięcia

Sambucus nigra – bez czarny

7

usycha, brak kory na 80% obwodu do usunięcia

Acer platanoides – klon pospolity

20

wypróchnienie kominowe, rany wgłębne, kikuty konarów, do usunięcia

Carpinus betulus – grab pospolity

20

wypróchnienie kominowe, rany wgłębne, 2 pnie rozłamane do odziomka, do usunięcia

 

Carpinus betulus – grab pospolity

14

wypróchnienie kominowe, rany wgłębne, posusz do usunięcia

Acer platanoides – klon pospolity

22

ubytek kominowy, pochylone, owady, dziuple, zrośnięte pnie, do obliczeń wieku wzięto 260 cm, do usunięcia

Acer platanoides – klon pospolity

21

ubytek kominowy, założony ściąg, jemioła, zrośnięte pnie, do obliczeń wieku wzięto 260 cm, do usunięcia

Acer platanoides – klon pospolity

12

wrasta w ogrodzenie, do usunięcia

Pinus nigra – sosna czarna

8

korona jednostronna, małe walory estetyczne, będzie zawsze w cieniu buka, do usunięcia

Sambucus nigra – bez czarny

4

ociosany pień, do usunięcia

Sambucus nigra – bez czarny

3,5

ociosany pień, do usunięcia

Alnus glutinosa – olsza czarna

9

usycha, do usunięcia

Alnus glutinosa – olsza czarna

16

do usunięcia

Alnus glutinosa – olsza czarna

17

do usunięcia

Poulus x canadensis - topola kanadyjska

24

posusz liczny, do usunięcia

Alnus glutinosa – olsza czarna

18

pochylone, posusz, do usunięcia

Populus x berolinensis – topola berlińska

19

posusz, liczne odrosty, jemioła, do usunięcia

Robinia pseudoacacia – robinia biała

18

posusz, próchniejące rany, owady, do usunięcia

Salix x sepulcralis "Chrysocoma" – wierzba płacząca

10

próchniejące kikuty konarów, huby, do usunięcia

Salix x sepulcralis "Chrysocoma" – wierzba płacząca

10

rany wgłębne, owady, ślady żerowania dzięcioła, do usunięcia

Acer saccharinum – klon srebrzysty

10

pochylony nad ulicę, do usunięcia

Acer saccharinum – klon srebrzysty

11

pochylony, próchniejące rany pnia, do usunięcia

Salix x sepulcralis "Chrysocoma" – wierzba płacząca

 

6

wyłamane konary, do usunięcia, grzyb, po redukcji korony, do usunięcia

Carpinus betulus – grab pospolity

13

ubytek kominowy, po ogłowieniu, do usunięcia

Carpinus betulus – grab pospolity

13

ubytek kominowy, pochylone nad ścieżką, do usunięcia

Carpinus betulus – grab pospolity

18

rany wgłębne, suchy konar, do usunięcia

Carpinus betulus – grab pospolity

17

rany wgłębne, pochylony do usunięcia

Acer platanoides – klon pospolity

8

samosiew kolidujący z rzędem lip, do usunięcia

 

Acer platanoides – klon pospolity

19

samosiew kolidujący z rzędem lip, do usunięcia

 

Acer platanoides – klon pospolity

16

samosiew kolidujący z rzędem lip, do usunięcia

 

Acer platanoides – klon pospolity

18

samosiew kolidujący z rzędem lip, do usunięcia

Acer platanoides – klon pospolity

14

samosiew kolidujący z rzędem lip, do usunięci

Acer platanoides – klon pospolity

19

samosiew kolidujący z rzędem lip, do usunięci

Acer platanoides – klon pospolity

16

samosiew kolidujący z rzędem lip, do usunięci

Acer platanoides – klon pospolity

15

samosiew kolidujący z rzędem lip, do usunięci

Betula pendula – brzoza brodawkowata

18

rana wgłęba, owady, do usunięcia

Acer platanoides – klon pospolity

18

ubytek kominowy, wyłamane konary zrośnięte kilka pni wiek wg. obw. 160, do usunięcia

Salix fragilis – wierzba krucha

20

zrośnięte dwa, rany wgłębne, grzyb, po red. korony, do usunięcia

Acer platanoides – klon pospolity

9

nipotrzebnie posadzony, będzie zacieniał plac zabaw, do usunięcia

W zamian za usunięte drzewa miasto, zgodnie z koncepcją sporządzoną przez Pracownię Architektoniczno-Urbanistyczną i Twórczości Artystycznej Hortus w Katowicach, dokona nasadzeń nowych drzew, w tym gatunków szlachetnych: klon palmowy, klon czerwony, klon pospolity, grujecznik japoński, miłorząb dwuklapowy, iglicznia trójcierniowa, ambrowiec amerykański, magnolia pośrednia, jabłoń kwiecista, metasekwoja chińska, świerk serbski, sosna czarna, wiśnia, wiśnia wczesna, wiśnia piłkowana, daglezja zielona, wierzba płacząca.

Nasadzenia potrwają od 1 marca do 30 września 2018 roku, zgodnie z kalendarzem biologicznym roślin. Projekt rewaloryzacji parku obejmuje również wytyczne dotyczące zieleni niskiej (tj. krzewów i kwietników).

Kliknij i zobacz plan zagospodarowania Parku Miejskiego

Jednak to nie wszystkie planowane zmiany w szacie roślinnej Wodzisławia Śląskiego. Sporo osób zastanawia się np. dlaczego wycięto sporo drzew z zieleńca przy skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Rybnickiej. Otóż ma to związek z dwoma miejskimi inwestycjami: rewitalizacją Dworca Kolejowego i budową Centrum Przesiadkowego.

Rewitalizacja Dworca Kolejowego i budowa Centrum Przesiadkowego to projekty, na które miasto pozyskało blisko 11 mln zł dofinansowania ze środków zewnętrznych. Rewitalizacja dworca obejmuje kompleksową przebudowę i rozbudowę części zdegradowanego budynku dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim oraz jej adaptację na Centrum Aktywności Społecznej, służące realizacji przedsięwzięć zwalczających problemy społeczne w dzielnicach Jedłownik Osiedle, Stare Miasto, Wilchwy oraz w dzielnicy Nowe Miasto.

Centrum Przesiadkowe jest ściśle powiązany z rewitalizacją dworca. W planach jest m.in.: utworzenie parkingu na części skweru na styku ul. Rybnickiej i Jana Pawła II, miejsca do bezpiecznego pozostawienia rowerów, wypożyczalni rowerów czy parkingu dla osób niepełnosprawnych. Planowane jest również wyodrębnienie nowych ścieżek rowerowych, usytuowanych wzdłuż ul. 26 Marca oraz szerokiego ciągu pieszo-rowerowego ul. Pośpiecha - Rodzinny Park Rozrywki Trzy Wzgórza.

W związku z realizacją projektów dotyczących rewitalizacji Dworca Kolejowego i budowy Centrum Przesiadkowego, zgodnie z decyzjami wydano zgodę na wycinkę 112 drzew na terenie przy Dworcu Kolejowym (24 drzew) i przy ul. Pośpiecha (88 drzew; połączenie z Rodzinnym Parkiem Rozrywki Trzy Wzgórza).

Jak informuje Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa w zamian zostanie posadzonych ok. 120 drzew na terenie Trzech Wzgórz.

Kolejną inwestycją, której realizacja wiąże się z wycinką drzew jest Centrum Usług Społecznych w miejscu byłego hotelu MOSiR przy ul. Czyżowickiej. Przeniesie się tam Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego Dziupla i zarazem rozszerzy świadczone przez siebie usługi społeczne. >>>czytaj więcej<<< Zarówno na ten cel, jak i na związaną z nim przebudowę budynku byłego hotelu przy ul. Czyżowickiej 29b, miasto pozyskało 2,93 mln zł dofinansowania, a całość pochłonie nieco ponad 4 mln zł.

Referat Inwestycji Miejskich i Budownictwa poinformował, że w związku z przebudową obiektu do 31 maja 2018 r. wykonana zostanie wycinka dwóch drzew, kolidujących z koncepcją zagospodarowania terenu. W zamian za to do 31 marca 2019 r. na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgórza mają zostać posadzone dwa nowe drzewa.

Miasto przypomina też, że w zeszłym roku posadziło blisko 1000 drzew w różnych dzielnicach miasta, w tym 760 wspólnie z dziećmi i innymi mieszkańcami, w ramach obchodów jubileuszu 760-lecia >>>czytaj więcej<<<.

Prócz tego miasto realizuje projekt rozwoju terenów zielonych >>>czytaj więcej<<<

Miasto wylicza, że tym samym w ciągu kilkunastu miesięcy przybędzie około 16,5 tys. krzewów, około 3,5 tys. zł drzewów, a także blisko 28 tys. innych nasadzeń, takich jak kwiaty i trawy ozdobne.

*Krzysztof Rostański – to prof. zw. dr hab. nauk przyrodniczych, polski botanik, specjalista w zakresie taksonomii roślin, autor monografii i prac naukowych, prodziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w latach 1984-1987, kierownik Katedry Botaniki Systematycznej w latach 1977-2004, przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Oceń publikację: + 1 + 7 - 1 - 7

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy do żłobka miejskiego powinny być przyjmowane tylko szczepione dzieci?
Oddanych głosów: 82