zamknij

Biznes

Marklowice: od tego zależy twój podatek od nieruchomości

2017-02-21, Autor: tora

Ta wiadomość powinna zainteresować wszystkich właścicieli gruntów i budynków w Marklowicach. Ważą się bowiem kwestie podatku od nieruchomości, który zostanie im naliczony. 

Reklama

Do 10 marca w godzinach od 8.00 do 14.00 w siedzibie Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego przy ul. Mendego 3 wyłożony jest do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego realizacji zadania pn „Modernizacja ewidencji gruntów oraz utworzenie BDOT 500 i powiatowej bazy GESUT dla obszaru gminy Marklowice”, obejmującego również aktualizację użytków gruntowych terenów zabudowanych i zurbanizowanych.

Dokumentacja tego operatu, składająca się z rejestru gruntów, kartotek budynków i lokali oraz mapy ewidencyjnej, opracowana została na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, ma prawo zapoznać się w podanym terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do projektu ewentualne uwagi, które zostaną odnotowane w protokole. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych i ma na celu między innymi ujawnienie ewentualnych błędów i nieprawidłowości na tym etapie postępowania. Od danych w ewidencji gruntów i budynków zależy bowiem m.in. wysokość podatku od nieruchomości płaconego gminie.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji nie stanowi przeszkody do kontynuowania procesu modernizacji, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Uwaga: Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz dokument własności lub władania nieruchomością.

Oceń publikację: + 1 + 1 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.