zamknij

Kultura, rozrywka i edukacja

Za nami 8. Regionalne Forum Edukacyjne

Naukowcy, nauczyciele i przedstawiciele miast naszego powiatu rozmawiali w Wodzisławiu o współczesnym wychowaniu, wyzwaniach, jakie stoją teraz przed szkołami oraz o tym, jakie wartości są najważniejsze dla młodych mieszkańców regionu.

Reklama

W poniedziałek, 13 lutego w Wodzisławiu Śląskim już po raz ósmy odbyło się Regionalne Forum Edukacyjne poświęcone aktualnym problemom dydaktycznym w szkołach. W tym roku tematem przewodnim spotkania było słynne stwierdzenie Janusza Korczaka, że zreformować świat to znaczy zreformować wychowanie. Organizatorem forum był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim.

Spotkanie rozpoczęła p.o. dyrektora PODN Iwona Miler, wprowadzając obecnych w problematykę wychowania do wartości oraz kształtowania postaw młodego pokolenia w warunkach otaczającej nas rzeczywistości. Z kolei dr inż. Tomasz Zieliński, dziekan Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku, skupił się na roztrząsaniu niezmiennego od wieków problemu: „Czy wszystko jest na sprzedaż?”. Wychodząc od pytania E. Fromma „Mieć czy być?”, porównywał postawę homo economicus i homo sociologicus. Chociaż jesteśmy wychowani w kulcie rynkowego modelu gospodarki, zwycięstwo tego pierwszego wcale nie jest takie pewne. Nie wszystko można bowiem kupić za pieniądze, a ekonomia pozbawiona więzi społecznych nie stanie się sensem naszego życia.

Prof. Grzegorz Francuz, dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego, rozważał problem kształtowania postaw i wartości młodego pokolenia jako wyzwania współczesnej szkoły. Zwrócił uwagę na kontekst kulturowy, w jakim funkcjonuje współczesna szkoła oraz na kreowane przez nią wzorce osobowe. Zastanawiał się, jak szkoła wychowuje uczniów i na ile wartości przez nią promowane mają wpływ na rozwój ich osobowości. Na koniec podkreślił, iż tylko nauczyciel - wychowawca wiarygodny i przekonujący może być dla młodzieży autorytetem, odpowiednio ukształtować jej osobowość i system wartości, które zapewnią możliwość samorealizacji.

Na zakończenie Joanna Zielińska z wodzisławskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a zarazem doradca metodyczny PODN, przedstawiła wnioski z analizy ankiety przeprowadzonej w szkołach powiatu wodzisławskiego. Badanie pt. „Wartości w życiu gimnazjalistów w powiecie wodzisławskim” ujawniło, że dla młodych ludzi najważniejszymi wartościami w życiu są przyjaźń i rodzina.

Dodajmy, że zaproszenie na spotkanie przyjęli przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki z terenu powiatu wodzisławskiego: Danuta Maćkowska (Powiat Wodzisławski), Ludwika Kłosińska (Miasto Wodzisław Śląski) i Halina Mizia (Miasto Radlin), a także Krzysztof Dybiec – prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim. Do Powiatowego Centrum Konferencyjnego licznie przybyli również dyrektorzy oraz nauczyciele wszystkich typów szkół powiatu wodzisławskiego.

Oceń publikację: + 1 + 0 - 1 - 0

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.