zamknij

Wiadomości

Stało się! Sześć umów za 1,5 miliarda zł na Kolej Plus w Śląskiem

2022-12-06, Autor: mz

Stało się! PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dziś 6 umów za 1,5 mld zł z liderami realizacji projektów z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Będą lepsze podróże pociągiem z Orzesza do Katowic i dogodniejsze połączenia kolejowe dla mieszkańców Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Rudy Śląskiej i Pyskowic oraz innych miejscowości w woj. śląskim. 

Reklama

Wczoraj (5 grudnia) umowy na realizację projektów z programu Kolej Plus podpisały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz prezydenci i burmistrzowie miast: Bytom, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Mikołów, Pyskowice, Ruda Śląska – liderzy projektów. Szacowana wartość sześciu inwestycji w województwie śląskim to prawie 1,5 mld zł.

Więcej połączeń z Katowic do Orzesza

Planowana jest dobudowa drugiego toru między Katowicami Piotrowicami a Orzeszem Jaśkowicami. Zwiększy się przepustowość linii, czyli będzie mogło kursować więcej pociągów między Katowicami a Rybnikiem, Raciborzem i dalej w kierunku Czech.

W ramach zadania wybudowane zostanie 20 km toru i sieci trakcyjnej. Powstaną nowe przystanki w Mikołowie: Kamionka, Reta i Osiedle Mickiewicza. Wartość projektu to ok. 460 mln zł. Pełna nazwa zadania „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych”- wnioskodawca Miasto Mikołów.

To bardzo ważny projekt dla Mikołowa - mówi Mateusz Handel, zastępca burmistrza Mikołowa. - Dzięki programowi Kolej Plus powstanie nowa 27 kilometrowa linia kolejowa biegnąca z Katowic przez Mikołów i Łaziska Górne do Orzesza Jaśkowic - równolegle do istniejącej trasy nr 140. Dzięki niej zwiększy się przepustowość linii i częstotliwość uruchamianych składów (szczególnie w porannych i popołudniowych szczytach przewozowych). Inwestycja świetnie wpisuje się w świeżo wybudowane centrum przesiadkowe w Mikołowie.

Cały czas rozwijamy naszą infrastrukturę. W ramach projektu w mieście powstaną także dwa nowe przystanki kolejowe. Transport zbiorowy – jako najbardziej ekologiczny sposób podróżowania – jest rozwiązaniem, na które w naszym mieście stawiamy szczególnie mocno – dodaje.

Pociągiem przez Ochojec, Murcki i Kostuchnę do Tychów

Dzięki przywróceniu ruchu pasażerskiego między Katowicami Ligotą a Tychami, mieszkańcy południowych dzielnic Katowic: Ochojca, Murcek, Kostuchny i Podlesia, zyskają lepszy dostęp do pociągów. Szacowany czas przejazdu Tychy – Katowice to 29 min.

Obecnie trasa jest wykorzystywana głównie w ruchu towarowym. Po realizacji projektu z programu Kolej Plus pojadą pociągi pasażerskie. Wybudowana mijanka w Katowicach Murckach usprawni przewozy. Zwiększy się bezpieczeństwo, dzięki budowie trzech bezkolizyjnych skrzyżowań torów z drogami w miejscu przejazdów w poziomie szyn - czytamy w komunikacie.

Wartość tego zadania to ponad 140 mln zł. Pełna nazwa zadania „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy - Katowice Murcki - Katowice Ligota linią kolejową nr 142”- wnioskodawca Miasto Katowice.

Realizacja inwestycji kolejowych w ramach Kolei Plus to efekt wspólnych starań naszego miasta i GZM. Mieszkańcy dzięki temu zyskają nowe możliwości transportowe, wpisujące się w przyjętą przez nas strategię rozwoju transportu zrównoważonego, w którym transport szynowy jest niezwykle istotny. Wybudowaliśmy centra przesiadkowe o wartości ponad 260 mln zł, jesteśmy w trakcie zmiany polityki parkingowej, która ma na celu zwiększenie rotacji samochodów w centrum miasta. Stawiamy na rozwój tramwajów, a także regularnie wymieniamy tabor autobusowy na komfortowy i ekologiczny. Do dyspozycji mieszkańców jest system rowerów miejskich oraz około 190 km dróg rowerowych. Ważnym rozszerzeniem tych działań będą inwestycje kolejowe, które wpłyną na komfort podróży, szczególnie mieszkańców południowych dzielnic Katowic – mówi Bogumił Sobula, I wiceprezydent miasta Katowice.

Nowe połączenie Bytomia z Rudą Śląską

Budowa nowej łącznicy kolejowej usprawni połączenie Bytomia z Zabrzem i Rudą Chebzie oraz Katowicami. Podróż pociągiem z Bytomia do Rudy Chebzie zajmie 10 min.

To będzie nowe, atrakcyjne, bezpośrednie połączenie miast. Zwiększy się dostęp do kolei, dzięki budowie nowych przystanków Ruda Orzegów oraz Bytom ul. Zabrzańska. Projekt obejmuje budowę 5 km nowych linii kolejowych oraz modernizację 4 km linii między Zabrzem Biskupicami a Rudą Chebzie (nr 189). Szacowana wartość przedsięwzięcia to ponad 270 mln zł.

Pełna nazwa zadania „Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska” – wnioskodawca Miasto Bytom.

Nowe przystanki w Rudzie Śląskiej i alternatywne połączenie z Gliwic do Katowic

Mieszkańcy Gliwic i Rudy Śląskiej będą mieć alternatywne połączenie kolejowe z Katowicami. Linia, która przebiega przez Rudę Kochłowice i łączy Gliwice z Katowicami - wykorzystywana w ruchu towarowym, będzie przygotowana do przewozów pasażerskich.

W ramach projektu wybudowanych zostanie 7 nowych stacji i przystanków: Gliwice os. Wyzwolenia, Zabrze Makoszowy, Ruda Bielszowice, Ruda Halemba, Ruda Wirek, Ruda Kochłowice, Chorzów Hajduki. Pociągi z Rudy Kochłowice dojadą do Katowic w 18 min. Wartość inwestycji to ponad 350 mln zł.

Pełna nazwa zadania „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Gliwice - Ruda Kochłowice - Katowice liniami kolejowymi nr 141 na odcinku Gliwice - Ruda Kochłowice, 164 na odcinku Ruda Kochłowice - Hajduki i 651 Hajduki – Gottwald” - wnioskodawca Miasto Ruda Śląska.

Kolej wróci do centrum Pyskowic

Kolejowe połączenie stacji Pyskowice i Pyskowice Miasto umożliwi budowa zelektryfikowanej linii. Mieszkańcy centrum Pyskowic zyskają wygodny dojazd do Katowic przez Gliwice w czasie ok. 45 min.

Odbudowa stacja Pyskowice Miasto zapewni lepszy dostęp do pociągów także osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Szacowana wartość zadania to 94 mln zł - zapewnia spółka PKP PLK.

Pełna nazwa „Odbudowa rozebranej linii kolejowej nr 198 Pyskowice - Pyskowice Miasto dla przywrócenia połączenia na trasie: Katowice - Gliwice - Pyskowice Miasto”- wnioskodawca Miasto Pyskowice.

Rozwój połączeń kolejowych na terenie Dąbrowy Górniczej

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej będą mieć jeszcze lepszy dostęp do pociągów. Zostanie odbudowany przystanek Dąbrowa Górnicza Tworzeń na linii Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Huta Katowice.

Linia zostanie przedłużona do stacji Dąbrowa Górnicza. Dodatkowy tor dla połączeń aglomeracyjnych usprawni ruch kolejowy m.in. w Gołonogu między Dąbrową Górniczą a Katowicami. Zadanie ma wartość ok. 120 mln zł.

Pełna nazwa „Rewitalizacja linii kolejowej nr 162 na odcinku Dąbrowa Górn. Strzemieszyce – Dąbrowa Górn. Huta Katowice (p.odg.) oraz jej odbudowa na dalszym odcinku do stacji Dąbrowa Górnicza, wraz z odbudową przystanku osobowego D.G. Tworzeń i rozbudową przystanku osobowego D.G. Gołonóg” – wnioskodawca miasto Dąbrowa Górnicza.

Będzie połączenie kolejowe Katowic z Jastrzębiem-Zdrój

W listopadzie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego na odbudowę linii kolejowych do Żor i Jastrzębia-Zdroju o szacowanej wartości 475 mln zł. Po latach mieszkańcy tych miast zyskają szybkie i wygodne połączenie z Katowicami.

Sześć dziś podpisanych umów i umowa na odbudowę linii kolejowych do Żor i Jastrzębia-Zdroju to łącznie siedem projektów o wartości blisko 2 miliardów złotych przewidzianych do realizacji z Programu Kolej Plus w woj. śląskim.

34 projekty do realizacji w ramach Programu Kolej Plus

W ramach Programu Kolej Plus do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje, które zostały zgłoszone przez samorządy z jedenastu województw: siedem w woj. śląskim, pięć w woj. lubelskim oraz wielkopolskim, po cztery w woj. małopolskim i mazowieckim, trzy w woj. dolnośląskim, dwa w woj. łódzkim, po jednym w woj.: lubuskim, opolskim, podlaskim i świętokrzyskim.

Projekty wybrane do realizacji obejmują łącznie 34 wskazane przez wnioskodawców miasta powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie mają obecnie pasażerskich połączeń kolejowych lub połączenia wymagają usprawnienia. Dzięki realizacji Kolei Plus ok. 1,5 mln ich mieszkańców zyska lepszy dostęp do kolei pasażerskiej.

Projekty w Programie obejmują:

  • 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,

  • 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,

  • 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,

  • 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Przypomnijmy, program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki Budżetu Państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego.

Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego - kolei.

Kolej Plus w GZM. Umowy na 100 km torów podpisane

Zaangażowanie finansowe GZM w planowane inwestycje to ponad 317 mln złotych. Ich całkowita wartość to prawie 1,5 mld złotych. Już wcześniej GZM zleciła opracowanie dokumentacji przedprojektowych dla tych inwestycji oraz w całości sfinansowała to zadanie. Dzięki dobrze przygotowanej dokumentacji oraz poziomowi dotacji na pokrycie przez gminy wkładu własnego, projekty te zostały ocenione najlepiej w skali całego kraju. Dzięki temu wszystkie 6 projektów liniowych z terenu Metropolii zostało zakwalifikowanych do realizacji w ramach Programu „Kolej Plus”.

Dzięki tym dotacjom w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii wybudowanych i wyremontowanych zostanie łącznie ok. 100 km torów – podkreśla Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu GZM.

To poprawi skomunikowanie naszych gmin z miastem wojewódzkim i stolicą metropolii – z Katowicami. Rozbudowa infrastruktury torowej jest kluczowa dla usprawnienia funkcjonowania transportu szynowego, ponieważ naszym celem jest to, aby pociągi Kolei Metropolitalnej w godzinach szczytu kursowały co kilkanaście minut. Obok twardych inwestycji, jak właśnie budowa nowych torów, równie istotne jest także podejmowanie przez nas szeregu innych działań, dzięki którym poprawiamy ofertę komunikacyjną w GZM. To finansowanie zwiększonej częstotliwości kursowania pociągów, na które od 2019 roku przeznaczyliśmy 33 mln zł oraz pogłębianie integracji biletowej, co pozwala pasażerom na bardziej swobodne łączenie różnych środków transportu w swoich codziennych podróżach – dodaje przewodniczący Karolczak. 

Kolej Plus w GZM. Umowy na 100 km torów podpisane

Dzięki inwestycjom niemal 100 km torów kolejowych zostanie odbudowanych, rozbudowanych lub przywróconych ruchowi pasażerskiemu. Na trasach powstanie 14 nowych przystanków osobowych.

Od planów i koncepcji przechodzimy dzisiaj do najbardziej widocznego etapu powstania Kolei Metropolitalnej, czyli budowy nowych lub modernizacji istniejących torów, a także budowy nowych przystanków kolejowych, które w znacznym stopniu sprawią, że kolej będzie bardziej dostępna dla mieszkańców – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM, w którym odpowiada za rozwój transportu publicznego.

Podpisanie umów, to - owszem – początek budowy, ale to także niejako zwieńczenie dotychczasowych prac nad obszerną dokumentacją, która jest wymagana przy tego typu inwestycjach. Było to możliwe dzięki dobrej współpracy i skoordynowaniu działań w ramach samej Metropolii, ale również dobrej współpracy z gminami, które z nami bezpośrednio sąsiadują i z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Realizacja dofinansowanych projektów z Kolei Plus ma również ogromne znaczenie dla dalszych planów inwestycyjnych związanych z budową dodatkowych torów dla potrzeb Kolei Metropolitalnej na głównych liniach kolejowych - dodaje Kwitek.

Kolejnym etapem po podpisaniu umów będzie ogłoszenie przez PKP PLK postępowań przetargowych na opracowanie szczegółowej dokumentacji projektowej, która będzie podstawą do przygotowania przetargów na prace budowlane. Wyjątkiem jest projekt zakładający odtworzenie ruchu pasażerskiego pomiędzy Gliwicami a centrum Katowic przez południowe dzielnice Zabrza, Rudy Śląskiej, z nowym przystankiem w Chorzowie, gdzie od razu zostanie ogłoszony przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj.

Muszę podkreślić niesamowity wkład merytoryczny zespołu Wydziału Kolei Metropolitalnej w przygotowanie wniosków, dokumentacji, jej weryfikację i konsultację oraz dopilnowanie całej sfery logistyki projektu, przy wsparciu całego Departamentu Komunikacji i Transportu naszego urzędu. Podkreślam bardzo dobrą współpracę z wykonawcami oraz wszystkimi partnerami projektu, za którą serdecznie dziękuję – dodaje Wojciech Dinges, pełnomocnik zarządu GZM ds. transportu szynowego.

Umowy dotyczą prac na szeregu linii kolejowych. Mowa o:

  • budowie drugiego toru w kierunku Rybnika na odcinku Katowice Ligota - Orzesze-Jaśkowice,
  • odbudowie połączenia kolejowego z centrum Pyskowic,
  • odtworzenie alternatywnego połączenia pasażerskiego Katowic z Tychami przez katowickie dzielnice Kostuchna i Murcki,
  • odtworzeniu ruchu pasażerskiego pomiędzy Gliwicami a centrum Katowic przez południowe dzielnice Zabrza, Rudy Śląskiej, z nowym przystankiem w Chorzowie,
  • odtworzeniu bezpośredniego połączenia centrum Dąbrowy Górniczej ze Strzemieszycami i Sławkowem,
  • budowie linii kolejowej między Bytomiem a Rudą Śląską Chebziem, przez Orzegów. 
Oceń publikację: + 1 + 4 - 1 - 6

Materiał oryginalny: https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,stalo-sie-szesc-umow-za-1-5-miliarda-zl-na-kolej-plus-w-slaskiem,wia5-2-7693.html

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Czy jesteś szczęśliwy w Wodzisławiu Śląskim i powiecie?
Oddanych głosów: 1257