zamknij

Sport i rekreacja

[AKTUALIZACJA] Afera przetargowa w Wodzisławiu? SWD wygrywa w sądzie z miastem. Mamy oświadczenie Urzędu Miasta

2023-10-23, Autor: KB

Wracamy do głośnej sprawy z początku tego roku. W przetargu na promocję miasta przez sport wygrała oferta klubu SWD Wodzisław Śląski. Po odwołaniu decyzję zmieniono i to Odra Wodzisław otrzymała pieniądze. Jak wówczas pisaliśmy, kobiecy klub o swoją rację walczył w sądzie. Teraz pojawił się wyrok i klub SWD tę rozprawę wygrał.

Reklama

Aktualizacja:

Urząd Miasta wystosował oświadczenie w tej sprawie. Publikujemy całość oświadczenia:

"20 lutego 2023 roku miasto ogłosiło przetarg na promocję miasta przez kluby sportowe. Przypomnijmy, że w ramach realizacji zamówienia wyłoniony wykonawca miałby zobowiązać się do promocji Wodzisławia Śląskiego poprzez zespoły np. piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, biathlonu podczas wydarzeń oraz zawodów/rozgrywek sportowych na poziomie centralnym oraz wojewódzkim. Podczas procedury przetargowej miasto brało pod uwagę dwa kryteria: cenę oraz różnorodność dyscyplin realizujących promocję miasta. 7 marca miasto poinformowało o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród dwóch złożonych. Wybrana została oferta SWD Wodzisław Śląski. 23 marca natomiast zawiadomiono o unieważnieniu wyboru oferty oraz o ponownej ocenie ofert. Przed podpisaniem umowy miasto powzięło bowiem informację, że oferta wybrana jako najkorzystniejsza jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Z przedstawionych przez wykonawcę, czyli Stowarzyszenie Klub Sportowy SWD Wodzisław Śląski dokumentów, zweryfikowanych przez miasto, wynikło, że SWD nie jest w stanie zrealizować promocji miasta poprzez również deklarowaną wcześniej dyscyplinę sportową, jaką jest biathlon. Te nowe okoliczności zostały ujawnione przez miasto na etapie weryfikacji podwykonawców wskazanych przez SWD Wodzisław Śląski do umowy.
Podwykonawców, którzy, co warto zaznaczyć, już na tym etapie, kontaktowali się z miastem, przekazując pytania dotyczące formy współpracy klubów (w tym klubów spoza terenu naszego miasta), którym przewodniczyć miał SWD Wodzisław Śląski.

Ostatecznie uznano, że miasto dokonało wyboru oferty, która na mocy Prawa Zamówień Publicznych powinna podlegać odrzuceniu. Następnie miasto ponownie dokonało wyboru najkorzystniejszej oferty, tym razem oferty przedstawionej przez Odrę Wodzisław Śląski, która zobowiązała się do współpracy z aż pięcioma wodzisławskimi klubami sportowymi. Współpraca ta z sukcesem realizowana jest do teraz. Dla przypomnienia, po tym kroku, SWD Wodzisław Śląski złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, przez co w tamtym momencie nie było możliwe podpisanie umowy, do czasu rozprawy i decyzji KIO, która finalnie odrzuciła i oddaliła odwołanie SWD Wodzisław Śląski. Postępowanie KIO rozwiało wątpliwości oraz potwierdziło, że przetarg był przeprowadzony zgodnie z przepisami.

W miniony weekend SWD Wodzisław Śląski za pośrednictwem Facebooka ogłosił, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego związanego z promocją Wodzisławia Śląskiego przez sport. Przypomnijmy, KS SWD Wodzisław Śląski złożyło skargę od wspomnianego wyroku KIO z 13 kwietnia br. Należy wyraźnie podkreślić, że o szczegółach w sprawie jesteśmy w stanie wypowiadać się po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Uzasadnienie nie zostało jeszcze jednak opublikowane. Natomiast mając na uwadze, iż Krajowa Izba Odwoławcza podzieliła stanowisko miasta co do prawidłowości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego miasto skorzysta z możliwości złożenia skargi kasacyjnej od niniejszego wyroku.

Chcemy bardzo mocno zaakcentować, że wszystkie działania miasta realizowane w kwestii zamówienia publicznego, jakim jest przetarg na promocję przez sport, realizowane były i są w jak najlepszym interesie Wodzisławia Śląskiego i naszej społeczności, nas – wodzisławian.

Warto przypomnieć, że 16 maja 2023 roku, m.in. za pośrednictwem serwisu Facebook, wydane zostało wspólne oświadczenie wodzisławskich klubów: MKS Odra Wodzisław Śląski, Żeńskiego Klubu Koszykarskiego Olimpia Wodzisław Śląski, MKS Zorza Wodzisław Śląski, Akademii Sportowej Top Team, Klubu Sportów Walki „Boxing Odra” Wodzisław Śląski, UKS Strzał Wodzisław. W oświadczeniu tym prezesi koalicji zjednoczonych sześciu wymienionych wyżej wodzisławskich
klubów sportowych zwróciły się z prośbą o niewłączanie jakiegokolwiek z ich klubów do politycznych przekazów i prób wykorzystania ich działań w manifestach politycznych. Sześć klubów podkreśliło, że najważniejsze, by sport w Wodzisławiu Śląskim się rozwijał, a ich działania pokazują, że można działać w sposób zjednoczony dla dobra mieszkańców oraz dla rozwoju dzieci i młodzieży. Jednocześnie zaprosiły do kontaktu wszystkie zainteresowane kluby, które chcą działać wspólnie z nimi dla dobra wodzisławskiego sportu. Należy zaznaczyć, że umowa na promocję miasta przez sport, realizowana przez wskazane wyżej organizacje sportowe, wykonywana jest zgodnie z prawem i dzięki integracji środowiska sportowego i postawieniu na różnorodność dyscyplin sportowych przynosi świetne efekty, które wspólnie w Wodzisławiu Śląskim widzimy.

W ostatnich latach klub sportowy SWD Wodzisław Śląski wielokrotnie korzystał ze środków miejskich, m.in. realizując zadania ogłaszane przez Biuro Spraw Społecznych UM (161 500 zł w 2021 roku, 88 575 zł w 2022 roku; dodatkowo stypendia i nagrody prezydenta miasta w dziedzinie sportu) oraz Wydział Dialogu, Promocji i Kultury (promocja miasta: 2 tys. zł w 2019 roku, w sumie 100 tys. zł w 2020 roku; wykonanie strojów dla klubu: 10 tys. zł ze środków rad dzielnic w 2021 roku; organizacja międzynarodowego wydarzenia sportowego: 129 tys. zł w 2022 roku). Co istotne, Urząd Miasta wielokrotnie współpracował z klubem na rzecz Wodzisławia Śląskiego i nas, jego mieszkańców. Ciężko zatem zgodzić się z przekonaniem działaczy SWD Wodzisław Śląski, że aktywność klubu uniemożliwiają brak wsparcia i celowe przeszkody ze strony miasta. W tym miejscu szczególnie pamiętajmy jednak, że rolą miasta w żadnym wypadku nie jest utrzymywanie prywatnego klubu sportowego.

Na koniec, chcemy mocno podkreślić, że wszyscy jesteśmy zszokowani niskim poziomem komunikacji prezentowanej przez SWD Wodzisław Śląski. Obelgi, inwektywy, ataki personalne wobec prezydenta miasta i pracowników urzędu miasta – do tego przyzwyczaili nas działacze SWD, ale nie ma na to naszej zgody. Nie ma zgody na obrażanie i zastraszanie innych. Nie ma zgody na brak profesjonalizmu w dyskusji publicznej. I nie ma zgody na jej zaognianie. Nie wyobrażamy sobie, by ktoś, kto prezentuje tak wysoką skalę hejtu i agresji językowej w życiu publicznym, mógłby reprezentować i promować nasze miasto, naszą społeczność poprzez działania sportowe."

-------

O sprawie zrobiło się głośno początkiem roku, kiedy to SWD Wodzisław Śląski wygrał przetarg na promocję miasta przez sport. Działacze Odry Wodzisław liczyli na unieważnienie przetargu, o którym początkowo miało nie być mowy. Później rzeczywiście tak się stało, a pieniądze trafiły do Odry Wodzisław. Sprawa zakończyła się w sądzie, a ten przyznał rację kobiecej drużynie.

18 października zapadł wyrok w sprawie odwołania od decyzji Krajowej Izby Odwoławczej. Czytamy w nim, że sąd stwierdza naruszenie przez miasto Wodzisław Śląski i jednocześnie uwzględnia odwołanie klubu SWD Wodzisław Śląski. Miasto musi teraz opłacić koszty postępowania oraz wypłacić SWD Wodzisław Śląski 11 100 złotych.

"Sprawiedliwość zwycięża"

Do wyroku natychmiast odniósł się kobiecy klub z Wodzisławia, SWD Wodzisław Śląski. Działacze bezpośrednio piszą, że doszło do naruszenia prawa w postępowaniu przetargowym, a za to ma odpowiadać prezydent, Mieczysław Kieca i niektórzy pracownicy Urzędu Miasta.

Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 18.10.2023 r. (w sprawie wygranego przez SWD przetargu, który został unieważniony z uwagi na nieznajomość prawa przez Mieczysława Kiecę) – sprawiedliwości stało się zadość, a jednocześnie obłuda i przekręt włodarza miasta Wodzisławia Śląskiego zostały zdemaskowane.

Przy okazji została obnażona buta władcy, jego zuchwałość, prywata i zakłamanie. Determinacja Prezesów SWD Wodzisław Śląski, Sebastiana Klimka i Mirosława Oślizło, doprowadziła do udowodnienia na drodze sądowej, że Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego wraz z grupą osób działających na jego zlecenie dopuścił się zarzucanych mu czynów (naruszenia prawa w postępowaniu przetargowym), narażając tym samym Klub Sportowy SWD Wodzisław Śląski na historyczny upadek, na brak awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej, na rozpad drużyny oraz na zmuszenie do opuszczenia miasta kilku reprezentantek Polski, które godnie promowały Wodzisław Śląski - czytamy.

Klub liczy na odszkodowanie, sprawa skończy się w sądzie

Jak dobrze pamiętamy, brak środków z Urzędu Miasta przyczynił się niemalże do całkowitego upadku klubu. Z drużyny odeszły najlepsze zawodniczki i gdyby nie ratunek Dariusza Mioduskiego, klub zniknąłby z piłkarskiej mapy. W związku z tym, działacze SWD Wodzisław Śląski liczą na wysokie odszkodowanie.

Mieczysław Kieca przyczynił się ponadto do poniesienia strat finansowych, naruszając inne przepisy dyscypliny finansów publicznych. Tym samym budżet miasta Wodzisławia Śląskiego z ogromnym prawdopodobieństwem zostanie narażony na wysokie odszkodowanie, które decyzją Zarządu Klubu posłuży na próbę odbudowania nie tylko klubu SWD oraz kobiecej piłki nożnej, ale i całego sportu w Wodzisławiu Śląskim. Sprawiedliwość zwyciężyła, ale nasza walka trwa dalej. Żyjemy, wydaje się w praworządnym kraju, gdzie żadna władza nie powinna być bezkarna. Wraz z naszymi prawnikami rozpoczynamy kolejny etap batalii, której celem jest wyciągnięcie konsekwencji wobec winnych - czytamy.

To jeszcze nie koniec walki o sprawiedliwość w wykonaniu SWD Wodzisław Śląski. Klub oprócz odszkodowania liczy na ukaranie osób, które w przetarg były zamieszane. Jak piszą w komunikacie działacze klubu, teraz skierowane zostaną pozwy w kierunku osób, które miały udział w przetargu. 

Składamy pozwy nie tylko przeciwko Kiecy, ale też przeciwko członkom „sekty” go adorującej (bo postronnym obserwatorom, trudno nazwać to normalnym środowiskiem politycznym, ponieważ widać tu wyraźnie oznaki uzależnienia od bezmyślnego wręcz „uwielbienia” ze strony jego czcicieli). Udowodnimy, że wiele osób świadomie naruszyło prawo w tym „brudnym unieważnieniu przetargu” - piszą w komunikacie działacze klubu SWD Wodzisław Śląski.

- Na czele tych osób stał sam Mieczysław Kieca, któremu będziemy starać się udowodnić naruszenie prawa w następującym zakresie: art. 231 KK – nadużycie władzy, art. 271 KK – poświadczenie nieprawdy w dokumentach urzędowych, art. 273 KK – zmuszanie do określonych zachowań podwykonawców, art. 286 KK – działanie z złej wierze na granicy oszustwa czy art. 305 KK – celowe udaremnienie przetargu na promocję miasta poprzez sport - czytamy.

Jak dobrze wiemy, prezydent Wodzisławia Śląskiego, Mieczysław Kieca nie dostał się do sejmu, więc zostanie na swoim stanowisku. Taka sytuacja oznacza, że nie uniknie on ewentualnej odpowiedzialności prawnej lub karnej. 

W Wodzisławiu Śląskim, Kieca jest dziś politykiem przegranym, prawie 80 procent mieszkańców przy rekordowej frekwencji pokazało mu czerwoną kartkę. Dziś Kieca walczy o posadę w administracji rządowej. Będziemy uważnie patrzeć na ręce tych, którzy będą podejmować decyzję o powierzeniu mu jakichkolwiek odpowiedzialnych zadań czy jakiegokolwiek stanowiska. Przyszłe władze mogą rozliczyć swoich poprzedników, zwłaszcza za możliwe uchybienia związane z ustawianiem przetargów - czytamy w oświadczeniu klubu.

- Czasami tak bywa, kiedy człowiek zachłyśnie się tak bardzo władzą, to nie liczy się z nikim i niczym... Wtedy wydaje mu się, że jest poza prawem, że jest wręcz nietykalny... Nic bardziej złudnego, bo jak głosi francuskie przysłowie, KTO Z LUDEM WOJUJE, TEN KOŃCZY NA STOSIE... Każda władza musi służyć człowiekowi, ludziom, musi pomnażać społeczne dobro... Niestety, w Wodzisławiu Śl. dotychczas tak nie było. CZAS NA WIELKIE ZMIANY! CZAS NA OCZYSZCZENIE STAJNI AUGIASZA! A na koniec przesłanie dla naszych wiernych Kibiców: piłka nożna kobiet w Wodzisławiu Śląskim jeszcze nie zginęła, kiedy My żyjemy, co nam OBCA przemoc wzięła, KIECY odbierzemy!!! - czytamy w zakończeniu.

Co na to Urząd Miasta w Wodzisławiu?

Tak w kwietniu wodzisławski magistrat tłumaczył decyzję wyboru oferty Odry Wodzisław na promocję miasta.

Oferta SWD Wodzisław Śląski została odrzucona ze względu na jej niezgodność ze specyfikacją warunków zamówienia. Następnie unieważnieniono czynność i dokonano ponownego wyboru oferty jako najkorzystniejszej- oferty Odra Wodzisław Śląski Sp. z o.o. Następnie zostało złożone odwołanie przez SWD Wodzisław Śląski do Krajowej Izby Odwoławczej, przez co w tym momencie nie było możliwe podpisanie umowy, do czasu rozprawy i decyzji KIO, które finalnie odrzuciło i oddaliło odwołanie SWD Wodzisław Śląski - mówił nam w kwietniu Mateusz Jamioła.

Artykuł zostanie zaktualizowany, ponieważ czekamy na oficjalne stanowisko Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim w tej sprawie.

Oceń publikację: + 1 + 17 - 1 - 15

Obserwuj nasz serwis na:

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuWodzislaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert tuWodzislaw.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuWodzislaw.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jakie masz plany na wakacje?


Oddanych głosów: 107